agenda baneris

Spausdinti

SRRP projekto „Parama Lietuvos inovacijų politikos efektyvumui didinti“ dirbtuvės

Vasario 17-18 d. vyko Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) kartu su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) organizuotos dirbtuvės, skirtos aptarti Lietuvos inovacijų politikos raidą, iššūkius ir tobulinimo galimybes.

Dirbtuvių tikslas – apžvelgti ir geriau suprasti Lietuvos inovacijų politiką, jos spragas, galimybes, tolesnės raidos kryptis. 5 renginio sesijos apėmė visas projekte nagrinėjamas temas.

Dirbtuvės – tai vienas iš EBPO įgyvendinamo Europos Komisijos struktūrinių reformų rėmimo projekto, skirto patobulinti Lietuvos inovacijų politiką ir pasirengti naujoms tendencijoms, etapų, nubrėžęs gaires tolesnei ir detalesnei aktualiausių MTI politikos sričių analizei ir tobulinimo galimybių paieškoms.

Renginyje pristatyta medžiaga

Dirbtuvių darbotvarkė (anglų k.)

1 ir 2 sesijos. Apžvelgta, kaip kito Lietuvos MTI politika, kokie veiksmai sekė po EBPO 2016 m. rekomendacijų. Didesnis dėmesys skirtas dviem aktualioms MTI politikos sritims – MTI tarybos vaidmens ir veikimo mechanizmo paieškoms ir inovacijų skatinimo agentūrų pertvarkai, neaplenkiant ir viso MTI politikos koordinavimo klausimų.

Sesijos medžiaga:

3 sesija. Šios sesijos metu buvo skirta apžvelgti ir įvertinti Lietuvos pasirengimą ir galimybes įgyvendinti į misiją orientuotą inovacijų politiką bei galimus praktinio realizavimo kelius.

Sesijos medžiaga:

4 sesija. Šioje sesijoje dėmesys skirtas inovatyviems viešiesiems pirkimams. Pristatytos ir aptartos preliminarios įžvalgos, prioritetinės darbo sritys, inovatyvių viešųjų pirkimų stebėsenos ir vertinimo aspektai, platesnio taikymo Lietuvoje problematika. Nagrinėta užsienio praktika kuriant inovatyvių viešųjų pirkimų kompetencijų centrus ir kitaip skatinant jų plėtrą.

Sesijos medžiaga:

5 sesija. Dirbtinis intelektas ir pramonės transformacija. Pristatytos ir aptartos preliminarios įžvalgos, įgyvendinamos iniciatyvos, spragos ir apribojimai, kiti šių sričių aspektai. Ieškota sutarimo dėl aktyvesnio šių sričių vystymo, politikos tobulinimo, formuojant kryptis tolesniam ekspertų darbui.

Sesijos medžiaga: