Geresnis
valdymas
 
Mokslo,
technologijų ir
inovacijų politika
 
Švietimo
politika
 
Žmogiškojo
kapitalo politika

4banneris

agenda baneris

Rodyti po
Atnaujinimo data Pavadinimas
2020-06-04 EBPO – Lietuvos įgūdžių strategijos vaizdo konferencija
2020-03-18 EBPO – Lietuvos įgūdžių strategijos pristatymas
2020-03-17 EBPO – Lietuvos įgūdžių strategijos seminaras
2020-03-18 Analitinės apžvalgos „Profesinis mokymas Lietuvoje 2019“ pristatymas
2020-02-21 Higher education and Smart Specialisation in Lithuania
2020-01-23 Analitinės apžvalgos „Užsienio kapitalo, eksportuojančių ir inovatyvių įmonių žmogiškieji ištekliai“ pristatymas
2019-11-14 HIGHER EDUCATION AND SMART SPECIALISATION IN LITHUANIA: WAYS FORWARD AFTER 2020
2019-08-29 Diskusija | Ko reikia, kad mokslinės įžvalgos neliktų politikų stalčiuose?
2019-05-29 Development of research infrastructure policy in Lithuania
2019-06-10 Žmogiškasis kapitalas Lietuvoje 2019. Kryptis – ateities darbo rinka
2019-06-10 Diskusija dėl Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų raidos krypčių
2019-05-21 Darbuotojų poreikio prognozės ir PM stebėsenos sistemos aktualijos
2019-02-04 Lithuania: Comparative Expert Assessment of R&D Activities | 2018. Final event
2018-12-12 Profesinis mokymas 2018
2018-11-29 Workshop | Policy experimentation and Innovation Mapping
2018-08-30 Diskusija | Kaip sukurti Skandinaviją Lietuvos regionuose?
2018-10-30 Smart specialisation: progress and future prospects
2018-06-29 Kuriant nacionalinę žmogiškųjų išteklių sistemą: pedagogų poreikio prognozavimas
2018-06-25 Būklė 2018: mokslas, studijos, inovacijos
2018-04-30 Žmogiškasis potencialas Lietuvoje: būklė ir perspektyvos
2018-04-04 LEAN approach towards Innovation ecosystem development
2018-03-08 Informacinis susitikimas su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis dėl palyginamojo ekspertinio MTEP vertinimo
2018-02-09 Mokslo ir verslo partnerystė: iššūkiai, idėjos, sprendimai
2017-10-20 Konferencija Lietuvos aukštojo mokslo pokyčiams aptarti
2017-11-17 Lietuvos mokslo ir technologijų parkų ateitis šalies inovacijų ekosistemoje
2017-09-11 Seminaras | Efektyvios inovacijų ekosistemos kūrimas
2017-07-12 Būklė 2017: Lietuvos mokslas, studijos ir inovacijos
2017-07-12 Sumaniosios specializacijos strategija: pirmieji stebėsenos rezultatai, įgyvendinimo iššūkiai ir entrepreneriškos paieškos užtikrinimas
2017-11-17 Mokslas, studijos, inovacijos: rytojaus tendencijos šiandien
2017-01-27 EUROSTUDENT VI tyrėjų forumas
2018-01-24 Doktorantūros studijos Lietuvoje: siekiamybė ir realybė
2017-01-09 Mokslas, studijos ir inovacijos. Būklė 2016
2015-10-14 Mokslas ir studijos Lietuvoje: žvelgiantiems giliau
2015-11-03 The Synergies with Research and Innovation Funds: Stairway to Excellence
2015-10-16 Konferencija „Absolventų stebėsena: taikymas ir perspektyvos“
2015-06-17 Išsilavinimas ir įsidarbinimas: ką žinome apie jų ryšį?
2015-04-22 Diskusija „Investicijų į MTEP ir aukštąjį mokslą grąža“
2015-04-14 Mokslinės veiklos vertinimas: ką rekomenduoja tarptautiniai ekspertai
2015-03-16 Forumas „Mokslo ir verslo partnerystė: misija įmanoma“
2014-12-10 Tyrimo „Studijų kokybė: suinteresuotųjų šalių požiūris“ pristatymas Švietimo ir mokslo ministerijoje.
2014-12-01 Mokymai „Mokslo ir inovacijų politika. Principai ir vertinimas“
2015-07-30 Seminaras „Sumani specializacija gamybos procesų, medžiagų ir technologijų kryptyje bei kompleksinės priemonės jai įgyvendinti“.
2014-07-09 Praktinis seminaras, skirtas aptarti aktualiems akademiniams klausimams.
2014-07-14 Mokymai „Sumanios specializacijos strategija ir politikos priemonių derinys“
2014-07-08 Slėniai: virsmo taškas 2014
2014-06-18 Lietuvos mokslas ir studijos: kur esame šiandien?
2014-06-10 Lietuvos universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinės veiklos palyginamojo tyrimo eigos pristatymas.
2014-05-05 Tarptautiniai ekspertai kviečia į atvirą sesiją, skirtą aukštojo mokslo Lietuvoje socialinei dimensijai
2014-04-24 Mokslinių tyrimų infrastruktūros, bendradarbiavimo MTEP srityje ir inovacijų tinklų Lietuvoje vertinimo gairės.
2014-04-16 Mokymai „Finansinės ir socialinės grąžos vertinimo pagrindai“.
2014-04-16 Bendras seminaras – susitikimas „Veiklos rezultatais grįsti mokslo ir studijų finansavimo modeliai ir jų taikymas“
2014-05-12 Aukštųjų mokyklų studijų veiklos lyginamosios analizės (angl. benchmarking) mokymai.
2013-09-25 Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai 2013. Aukštojo mokslo direktorių susitikimas.
2013-10-22 Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai 2013. Tarptautinė konferencija „Europos aukštasis mokslas pasaulyje“
2013-05-13 Studijos ir mokslas Lietuvoje: kur esame šiandien?
2014-04-08 Aukštojo mokslo studijų politikos tyrimų metodologijos žvalgomojo tyrimo rezultatų pristatymas