Geresnis
valdymas
 
Mokslo,
technologijų ir
inovacijų politika
 
Švietimo
politika
 
Žmogiškojo
kapitalo politika

4banneris

agenda baneris

Spausdinti

Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai 2013. Tarptautinė konferencija „Europos aukštasis mokslas pasaulyje“

Data: 2013 m. rugsėjo 5-6 d.
Vieta: Pirklių klubas, Gedimino pr. 35, Vilnius, Lietuva

Renginys uždaras. Dalyviai registruojami per juos deleguojančias institucijas.

konf logotipaiAukštojo mokslo tarptautiškumas – vienas svarbiausių dabartinės Europos aukštojo mokslo politikos darbotvarkės klausimų. Globalizacija ir naujos technologijos iš esmės keičia aukštojo mokslo situaciją. Prognozuojama, kad iki 2020 m. tarptautinis studentų judumas išaugs iki 7 mln., o studentų skaičius pasaulyje per du dešimtmečius išaugs keturis kartus nuo 99 iki 414 mln. Augančios ekonomikos šalyse stiprėja vidurinioji klasė: jos atstovai supranta žinių svarbą ir vis dažniau siekia išsilavinimo ne tik gimtosiose, bet ir užsienio šalyse. Stiprėjantis aukštojo mokslo tarptautiškumas lemia, kad vadinamųjų pasaulio piliečių skaičius nuolat auga.

Europos aukštojo mokslo institucijų tarptautinis bendradarbiavimas pastaraisiais metais ženkliai sustiprėjo – tai įrodo rekordiškai didelis jų dalyvavimas Europos Sąjungos ir nacionalinėse akademinio bendradarbiavimo programose. Kiekvienais metais aukštojo mokslo institucijos kaupia vis didesnę ir įvairiapusiškesnę patirtį vystydamos tarptautines studijų programas, skatindamos tarptautinius švietimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus, vykdydamos studentų, dėstytojų ir žinių mainų programas. Nuo 1987 m. veikianti Erasmus mainų programa davė stiprų impulsą skatinant studentų bei dėstytojų judumą: per šį laiką programoje dalyvavo beveik 3 mln. studentų, daugiau nei 300 tūkst. dėstytojų ir kitų mokslo darbuotojų. Negana to, Erasmus pakeitė įprastą aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimo praktiką ir tapo svarbiausiu aukštojo mokslo sistemos tarptautiškumo katalizatoriumi. Erasmus iškėlė glaudesnio bendradarbiavimo poreikį pasiremdama Bolonijos procesu ir jame įvardintais veiklos įrankiais. Nuo 2004 m. veikianti programa Erasmus Mundus, įkurta sekant Erasmus sėkmės pavyzdžiu, paskatino didesnį tarptautinį judumą tarp magistrantūros ir doktorantūros studijų studentų. Jos dėka auga akredituotų tarptautinį mokslinį laipsnį turinčių mokslininkų skaičius.

Pagrindinis tarptautiškumo tikslas – gerinti aukštojo mokslo kokybę, geriau paruošti studentus gyvenimui ir darbui globalaus pasaulio sąlygomis. Aukštojo mokslo institucijos yra skatinamos vystyti įvairiapuses tarptautines strategijas, apimančias jų kompetencijos ir konkurencingumo didinimą. Tarptautiškumas yra tik viena iš tokio proceso sudedamųjų dalių. Tarptautiškumo strategijos taip pat turi apimti tarptautinių mokymo programų ir mokymo procesų skatinimą ir pasiūlyti tarptautinio išsilavinimo galimybes ir tiems studentams, kurie pasirenka studijas savo šalyje.

Glaudesnio bendradarbiavimo ir strateginės partnerystės poreikis, apimantis tiek Europos Sąjungos nares, tiek valstybes, esančias už jos ribų, turi būti vertinamas kaip ypatingai svarbus klausimas, atsižvelgiant į visame pasaulyje vykstančius pokyčius. Jei Europa nori išlikti vertinama kaip patrauklus regionas aukštojo mokslo siekiantiems studentams, vertingas partneris akademiniam bendradarbiavimui, ji turi stiprinti savo pastangas keliant aukštojo mokslo kokybę, praturtinti universitetus kultūrine ir lingvistine įvairove ir taip didinti savo konkurencingumą pasaulinėje aukštojo mokslo rinkoje. Tai apima patirtį tiek dalyvaujant tarptautiniuose mokslinių tyrimų projektuose, tinkluose, įgyvendinant bendras kvalifikaciją suteikiančias programas ir pritaikant kitus kokybę keliančius įrankius.

Atsižvelgdama į Europos Komisijos komunikatą, skirtą aukštojo mokslo tarptautiškumui, konferencija „Europos aukštasis mokslas pasaulyje" pakvies daugiau nei 150 suinteresuotųjų šalių atstovų iš Europos Sąjungos ir už jos ribų. ir suteiks jiems galimybę kartu padiskutuoti apie įrankius, galinčius paskatinti tarptautiškumo plėtrą ir sustiprinti Europos aukštojo mokslo vietą pasaulyje.

Programa

Ketvirtadienis, 2013 m. rugsėjo 5 d.

9.00 – 9.30

Registracija

9.30 – 10.00

Konferencijos atidarymas

Androulla Vassiliou, Europos Komisijos Švietimo ir kultūros komisarė
dr. Dainius Pavalkis, Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo ministras

10.00 – 11.30

PLENARINĖ SESIJA I

Moderatoriai: Eva Egron-Polak, Tarptautinės universitetų asociacijos generalinė sekretorė (Prancūzija) ir Kauno technologijos universiteto rektorius  dr. Petras Baršauskas

10.00 – 10.20

Pagrindinės Aukštojo mokslo tarptautiškumo kryptys ir iššūkiai

Eva Egron-Polak,  Tarptautinės universitetų asociacijos generalinė sekretorė, Prancūzija

10.20 – 10.40     

Kodėl Europos Sąjungai reikalinga aukštojo mokslo tarptautiškumo strategija?

dr. Hans de Wit, universiteto Cattolica Sacro Cuore aukštojo mokslo tarptautiškumo centro direktorius, Italija

10.40 – 11.00

Verslo poreikiai ir aukštojo mokslo galimybės tarptautinėje rinkoje

Piotr Pluta, „Cisco Systems” regiono vadovas,  Šveicarija

11.00 – 11.30

Plenarinė diskusija

11.30 – 12.30

Pietų pertrauka

12.30 – 14.30

Paralelinės sesijos

A grupė

STRATEGINIS POŽIŪRIS Į TARPTAUTIŠKUMĄ: SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ VAIDMENYS IR ATSAKOMYBĖS

Moderatorius:  dr. Ainius Lašas, Oksfordo universiteto  Politikos ir tarptautinių ryšių katedros vyresnysis mokslo darbuotojas, Jungtinė Karalystė

 -Darbdavių požiūris

Algimantas Markauskas, “Thermo Fisher Scientific” Baltijos regiono viceprezidentas, generalinis direktorius, Lietuva

-Studentų požiūris

Erin Nordal, Europos studentų sąjungos valdybos komiteto narė

-Institucinis požiūris

Michael Gaebel, Europos universitetų asociacijos aukštojo išsilavinimo politikos skyriaus vadovas 

-Valstybių, nepriklausančių Europos Sąjungai, požiūris

dr. Rimantas Benetis, Kauno medicinos universiteto Kardiologijos instituto direktorius, Lietuva

dr. Abay Baigenzhin, Nacionalinio medicinos tyrimų centro direktorius, Kazachstanas

-Ekspertų požiūris

dr. Frank Zuijdam, Technopolio Grupė, vyresnysis konsultantas, Olandija

B grupė

TARPTAUTIŠKUMĄ SKATINANTYS VEIKSNIAI IR PRIEMONĖS

Moderatorius:  dr. Nerijus Pačėsa, ISM vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius

 

-Tarptautinis studentų ir dėstytojų judumas

Antje Schlamm, Vokietijos akademinių mainų tarnybos (DAAD), Centrinės ir Rytų Europos skyriaus vadovė

-Studijų programų tarptautiškumas

dr. Viv Caruana , Lydso Metropolitano universitetas, Jungtinė Karalystė

-Virtualūs žinių resursai

dr. Anka Mulder,  Delfto technologijos universiteto  generalinė sekretorė, Olandija

-Inovacijos

dr. Jan Pavlik, Masaryko universiteto bakalauro ir magistro studijų bei ryšių su visuomene prodekanas, Čekija 

 

 

14.30 – 15.00

Kavos pertrauka 

15.00 – 16.40

PLENARINĖ SESIJA II

Moderatoriai:   dr. Petras Baršauskas, Kauno technologijos universiteto rektorius, Hans-Georg van Liempd, Europos tarptautinio švietimo asociacijos prezidentas (laukiama patvirtinimo)

15.00 – 15.10

 

Paralelinių sesijų apibendrinimas

dr. Ainius Lašas, Oksfordo universiteto  Politikos ir tarptautinių ryšių katedros vyresnysis mokslo darbuotojas, Jungtinė Karalystė

dr. Nerijus Pačėsa, ISM vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius

15.10 – 15.30

Bendradarbiavimo galimybės populiarinant Europos aukštąjį mokslą: „Promodoc” iniciatyva

dr. K. Peter Kuchinke, ES iniciatyvos „Promodoc” ambasadorius, Ilinojaus universitetas, Jungtinės Amerikos Valstijos

15.30 – 15.50

Kinijos požiūris į aukštąjį išsilavinimą Europoje

dr. Zhou Zhong, Tsinghua universiteto švietimo instituto asocijuota profesorė, Kinija

15.50 – 16.10

Ateities universitetas

dr. Stephanie Fahey, švietimo srities ekspertė, Ernst and Young, Australija

16.10 – 16.40

Plenarinė diskusija

19.30 - 22.30

Iškilminga vakarienė

Vieta:  Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, A. Vienuolio g. 1, Vilnius, Lietuva

Penktadienis, 2013 m. rugsėjo 6 d.

Konferencijoje vyksiančių apskritojo stalo diskusijų tikslas – suformuluoti pasiūlymus, kaip artimiausioje ateityje gali būti skatinamas aukštojo mokslo tarptautiškumas. Šie pasiūlymai bus pateikti valstybių vyriausybėms, aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų institucijoms. Diskusijų metu taip pat bus aptariama, kokiu būdu galima didinti Europos aukštojo mokslo konkurencingumą pasaulyje, kaip šią temą liečiantys klausimai galėtų būti įtraukti į Europos Sąjungos darbotvarkę ir kokių veiksmų būtina imtis įgyvendinant užsibrėžtus planus.

9.30 – 10.00

Registracija 

10.00 – 10.15

Įvadinis moderatorių žodis

10.15 – 10.30

Naujas ES finansinio programavimo etapas. Ar jame atsiras vietos aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimui?

Claire Morel,  Europos Komisijos generalinio direktorato švietimo ir kultūros skyriaus vadovė 

10.30 – 14.00

Apvalaus stalo diskusijos 

Moderatoriai: Jordi Curell, Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinio direktorato skyriaus direktorius, Michael Gaebel, Europos universitetų asociacijos aukštojo išsilavinimo politikos skyriaus vadovas

10.30 – 12.00

Nacionalinės Europos Sąjungos narių aukštojo mokslo tarptautiškumo strategijos

dr. Rimantas Vaitkus, Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo viceministras 
Maisa Mahmutovic, Aukštojo mokslo ir inovacijų skyriaus vadovė mokslo ministerijoje, Danija
dr. Myron Stachiw, buvęs JAV Fulbright programos Ukrainoje, tarptautinio švietimo institute vadovas, Masačiusetso universiteto lektorius, Jungtinės Amerijos Valstijos
Karina Ufert, buvusi Europos studentų sąjungos vadovė, Europos jaunimo forumo mobilumo darbo grupės vadovė

12.00 – 12.30

Kavos pertrauka

12.30 – 13.30

Europos aukštojo mokslo viešinimo strategijos.

Louise Watts, Prancūzijos nacionalinės agentūros aukštojo mokslo skatinimui (Campus France) aukštojo mokslo viešinimo skyriaus tarptautinių projektų vadovė 

Berndt Wächter, Akademinio bendradarbiavimo asociacijos (ACA) direktorius, Belgija

Christian Bühler, Olandijos organizacijos tarptautiniam bendradarbiavimui aukštajame moksle skatinti (Nuffic) švietimo viešinimo skyriaus patarėjas politikos klausimais 

Mariann Lugus, Talino technologijų universiteto tarptautinių ryšių skyriaus vadovė, Estija

13.30  13.45

Moderatorių apibendrinimas

13.45 – 14.00

Konferencijos apibendrinimas.

dr. Rimantas Vaitkus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo viceministras

Jordi Curell, Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinio direktorato skyriaus direktorius 

14.00 – 15.00

Pietūs

Konferencija bus transliuojama tiesiogiai internetu: http://ec.europa.eu/education/news/30082013-european-higher-education-confrence_en.htm

Su oficialiomis konferencijos išvadomis galite susipažinti čia.