agenda baneris

Spausdinti

Tyrimų planas

2019 m.

Žmogiškojo kapitalo sritis

PavadinimasTipasTikslasPlanuojama pabaiga

Žmogiškųjų išteklių būklės (stebėsenos) metodika

Metodika

Pateikti informaciją apie žmogiškųjų išteklių stebėsenos statistinio tyrimo organizavimą ir atlikimą, aprašyti pagrindinės vartojamas sąvokas, nurodyti naudojamus klasifikatorius, aprašyti taikomus metodus, statistinių duomenų rinkimo bei apdorojimo būdus ir statistinės informacijos pateikimą vartotojams.

2019 m. I ketv.

Nacionalinė žmogiškųjų išteklių būklės apžvalga

Apžvalga

Įvertinti Lietuvos gyventojų užimtumo ir nedarbo Lietuvos darbo rinkoje būklę 2017–2018 m. ir kaitą pagal užimtumo tipą, įgytą išsilavinimą ir kitas socioekonomines charakteristikas bei pateikti kvalifikuotų darbuotojų skaičiaus prognozę.

2019 m. II ketv.

Trūkstamų profesijų darbuotojų stebėsenos metodika

Metodika

Pateikti informaciją apie trūkstamų profesijų darbuotojų statistinio tyrimo organizavimą ir atlikimą, aprašyti pagrindinės vartojamas sąvokas, nurodyti naudojamus klasifikatorius, aprašyti taikomus metodus, statistinių duomenų rinkimo bei apdorojimo būdus ir statistinės informacijos pateikimą vartotojams.

2019 m. II ketv.

Medicinos darbuotojų prognozavimo modelio sukūrimas

Tyrimas ir metodika

Sukurti medicinos darbuotojų prognozavimo modelį, atlikti jo pagalba suformuotų prognozių scenarijų vertinimą ir parengti rekomendacijas dėl priėmimo į medicinos studijas.

2019 m. II ketv.

Pedagogų planavimo modelio sukūrimas

Tyrimas

Sukurti pedagogų planavimo modelį, atlikti jo pagalba suformuotų prognozių scenarijų vertinimą ir parengti rekomendacijas dėl priėmimo į pedagogines studijas.

2019 m. II ketv.

Galimybių pritaikyti darbuotojų poreikio prognozavimo modelį kituose viešojo sektoriaus srityse įvertinimas

Apžvalga

Pedagogų ir medicinos darbuotojų poreikio prognozavimo modelio vertinimas dėl galimybės pritaikyti šį modelį kitoms viešojo sektoriaus profesijoms. Kadangi šiam modeliui reikalingi detalūs duomenys, bus įvertintos duomenų apie dirbančiuosius apimtys ir kokybė bei poreikis detalioms prognozėms.

2019 m. II ketv.

Užsienio kapitalo, inovatyvių ir eksportuojančių įmonių darbuotojų analizė

Apžvalga

Samdomų darbuotojų, dirbančiųjų užsienio kapitalo, inovatyviose bei eksportuojančiose įmonėse pajamų, profesijų ir išsilavinimo analizė pagal investicijų kilmės šalį, eksporto rinkas, inovacijų pobūdį ir kitus aktualius pjūvius.

2019 m. IV ketv.

MTEP ir inovacijų sritis

PavadinimasTipasTikslasPlanuojama pabaiga

Mokslo daktarų karjeros tyrimas

Tyrimas

Išanalizuoti Lietuvos III-iosios pakopos absolventų užimtumą ir pajamas.

2019 m. I ketv.

Dėstytojų ir tyrėjų atlyginimų apžvalga

Apžvalga

Atlikti mokslo ir studijų institucijose dirbančių tyrėjų ir dėstytojų darbo užmokestį ir jo pokyčio analizę.

2019 m. I ketv.

MTEPI infrastuktūros investicijų politikos gairių parengimas 

Tyrimas

Atlikti valstybės investicijų į viešąją MTEPI infrastruktūrą politikos analizę ir pateikti rekomendacijas dėl MTEPI  infrastruktūros plėtros krypčių ir investicijų poreikio.

2019 m. III ketv.

Sumanios specializacijos pažangos trečioji stebėsenos ataskaita

Tyrimas

Įvertinti Sumanios specializacijos strategijos įgyvendinimo būklę, strategijoje nustatytų prioritetinių krypčių ir prioritetų padėtį.

2019 m. IV ketv.

Švietimo sritis

PavadinimasTipasTikslasPlanuojama pabaiga

Švietimo pasiūlos metodika

Metodika

Parengti švietimo pasiūlos nustatymo metodiką, aprašant pagrindines vartojamas sąvokas, nurodant naudojamus klasifikatorius, taikomus metodus, statistinių duomenų rinkimo ir apdorojimo būdus ir statistinės informacijos pateikimą vartotojams.

2019 m. IV ketv.

Bendrasis ugdymas

Pedagogų etatinio apmokėjimo apžvalga

Apžvalga

Įvertinti 2018 m. įvestos mokytojų etatinio darbo apmokėjimo sistemos poveikį mokytojų atlyginimams bei etato dydžiui.

2019 m. III ketv.

Profesinis mokymas

Profesinio mokymo specialistų poreikio analizė

Tyrimas

Parengti specialistų, kurių darbui atlikti reikalingas profesinis išsilavinimas, 3 metų pakeitimo ir plėtros prognozes.

2019 m. I ketv.

Profesinio mokymo stebėsenos metodika

Metodika

Parengti profesinio mokymo stebėsenos metodiką, apibrėžiant stebėsenos pagrindines sritis ir rodiklius.

2019 m. III ketv.

Profesinio mokymo būklės ataskaita

Apžvalga

Atsižvelgiant į apibrėžtus stebėsenos rodiklius, apžvelgti profesinio mokymo būklę ir jos kaitai įtaką darančius veiksnius.

2019 m. IV ketv.

Studijos

Eurograduate I

Tyrimas

7-iose Europos Sąjungos šalyse atlikti baldomąjį tyrimą pagal vieningą metodiką. Tyrimu siekiama įvertinti aukštojo mokslo studijų poveikį socialiniu ir integracijos į darbo rinką aspektais bei palyginti skirtingų šalių rezultatus tarpusavyję. Įgyvendinus tyrimą siekiama pateikti rekomendacijas dėl tyrimo vykdymo Europos Sąjungos mastu.

2019 m. III ketv.

Ekonomikos sritis

PavadinimasTipasTikslasPlanuojama pabaiga

Atsiskaitymo grynaisiais pinigais mažinimo priemonių apžvalga

Apžvalga

Įvertinti kiek Lietuvoje yra paplitęs atsiskaitymas grynaisiais pinigais. Parengti užsienio praktikų ir patirčių, mažinant grynųjų pinigų naudojimą, apžvalgą. 

2019 m. II ketv.

Taikomų dirbtinio intelekto priemonių, kuriomis būtų galima papildyti kontrolės institucijų pajėgumus mažinant šešėlinę ekonomiką ir korupciją praktikas, apžvalga

Apžvalga

Įvertinti kaip dirbtinis intelektas galėtų būti panaudojamas mažinant šešėlinę ekonomiką ir korupciją Lietuvoje. Parengti siūlymus panaudojant užsienio šalių gerąją praktiką. 

2019 m. II ketv.

Priemonių, kurios sukuria palankesnes sąlygas dirbančioms šeimoms su vaikais apžvalga

Apžvalga

Įvertinti, su kokiais iššūkiais susiduria asmenys, derinantys darbą ir šeimos atsakomybes. Parengti užsienio praktikų ir patirčių, nukreiptų į „dirbančių šeimų“ stiprinimą, apžvalgą.

2019 m. III ketv.

2020 m.

PavadinimasTikslasPlanuojama pabaiga
MTEPI veiklos tarptautiškumo krypčių nustatymas Atlikti MTEPI tarptautinio bendradarbiavimo galimų krypčių analizę 2020 m. I ketv.
Mokslo ir studijų institucijų veiklos pažangos stebėsenos metodikos parengimas Parengti metodiką, leidžiančią vertinti mokslo ir studijų institucijų veiklos pažangą 2020 m. IV ketv.
Mokslo sistemos pažangos vertinimo metodikos parengimas su išbandymu

Parengti mokslo sistemos pažangos vertinimo metodiką bei atlikti bandomąjį vertinimą

2020 m. IV ketv.
Studijų sistemos pažangos vertinimo metodikos parengimas su išbandymu

Parengti studijų sistemos pažangos vertinimo metodiką bei atlikti bandomąjį vertinimą

2020 m. IV ketv.
MTEP ir inovacijų politikos prioritetų nustatymas Sukurti MTEPI politikos prioritetų nustatymo metodiką; parengti strategines įžvalgas ir rekomendacijos dėl MTEPI politikos prioritetų 2020 m. IV ketv.
Eurostudent VII Pateikti pasiūlymus susijusius su Bolonijos aukštojo mokslo socialine dimensija 2021 m. II ketv.

Sekite mūsų naujienas:

© 2019 Všį Vyriausybės strateginės analizės centras. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 300845435.

A. Goštauto g. 9, II a, LT-01108 Vilnius. Tel. 8 682 50 100, el. p. info@strata.gov.lt

 

Naudojant Vyriausybės strateginės analizės centro paskelbtą informaciją kituose leidiniuose, žiniasklaidos priemonėse, viešuose pristatymuose ir kitais būdais būtina nurodyti Vyriausybės strateginės analizės centrą kaip šaltinį.

Duomenų rinkimo ir tvarkymo tvarką reglamentuojanti privatumo politika.