Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA) pristato leidinį „Mokslo būklės apžvalga 2020“. Analitinėje apžvalgoje mokslo sistemos būklė nagrinėjama analizuojant duomenis apie mokslinių tyrimų personalą, MTEP finansavimą, infrastruktūrą, tyrėjų atlyginimus, mobilumą, mokslinę veiklą ir jos rezultatus.

Siekiant atskleisti mokslo sistemos kaitos tendencijas, apžvalgoje aprėpiamas 2010–2019 m. laikotarpis. Šio laikotarpio analizė leidžia išryškinti vykstančius pokyčius ir identifikuoti pagrindines Lietuvos mokslo sistemos pokyčių kryptis. Taip pat leidinyje šalies mokslo būklė lyginama platesniame ES ar EBPO šalių kontekste.

Apžvalgoje naudojami naujausi prieinami Lietuvos statistikos departamento, Eurostato, Lietuvos mokslo tarybos, Clarivate Analytics Web of Science ir kitų oficialių šaltinių duomenys. Taip pat apžvalgoje pristatomi pirminiai naujausio 2020 m. birželį–liepą STRATA atlikto tyrėjų darbo sąlygų tyrimo duomenys.

Tikimasi, kad leidinyje pateikta informacija apie Lietuvos mokslą bus aktuali ir naudinga mokslo politikos sprendimų priėmėjams, politiką įgyvendinančioms institucijoms, akademinei bendruomenei ir visiems, besidomintiems mokslo būkle Lietuvoje.