Balandžio 15 d. įvyko Lietuvos valstybinių analitinių institucijų – STRATA, Valstybės kontrolės, Lietuvos statistikos departamento, Lietuvos banko ir Centrinės projektų valdymo agentūros – vadovų susitikimas. Jame daugiausia dėmesio skirta prieigos prie duomenų ir analitinių pajėgumų stiprinimo klausimams.

Susitikime diskutuota apie valstybės duomenų valdysenos informacinę sistemą (VDV IS), jos atveriamas naujos kartos galimybes analitikai, reikalingai gerai informuotiems sprendimams priimti. Kalbėta, kad būtų prasminga atlikti gilesnę VDV IS viešajam sektoriui kuriamų galimybių apžvalgą, taip pat įsivertinti analitinių institucijų personalo perkvalifikavimo poreikius, siekiant, kad VDV IS vartotojams būtų užtikrinta didžiausia galima nauda. Pastebėta, kad kokybiškai analitikai nepakanka tik techninės kompetencijos, pirmiausia reikalinga tinkamai suformuluoti problemą, žinoti, kokie duomenys reikalingi sprendžiant problemą ir kaip jais tinkamai pasinaudoti.

Diskutuojant apie duomenų analitikos pajėgumus išsakyta nuomonė, kad apskritai šalyje jų esama pakankamai, didžiausias iššūkis – juos pritraukti į viešąjį sektorių. Atkreiptas dėmesys, kad šiuolaikinei duomenų analitikai reikalingos vis platesnės kompetencijos. Nebepakanka tradicinio matematikos ir statistikos išmanymo, būtinos specifinės duomenų mokslo, technologinės, inžinerinės, socialinių tyrimų žinios. Paminėta, kad Jungtinėje Karalystėje yra įteisinta šiuolaikinė pareigybių šeima – digital, data & tech (DDT), kuri padeda pasiekti skirtingų disciplinų teikiamų kompetencijų sinergiją ir tinkamai atliepti šiandienos iššūkius. Siūlyta pasvarstyti apie tokią pareigybių šeimą ir Lietuvos viešajame sektoriuje.