Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA) parengė tarptautinių institucijų reakcijų ir veiksmų, atsakant į COVID-19 sukeltą krizę, apibendrinimą. Apžvalgoje nurodoma, kad krizė atitinka VUCA (nepastovumas, netikrumas, sudėtingumas, dviprasmiškumas (angl. volatility, uncertainty, complexity, ambiguity)) apibrėžimą.

Tarptautininių institucijų parengti ekonominės raidos scenarijai rodo, kad sveikatos sistemoje prasidėjusi krizė turės reikšmingas pasekmės ekonomikai. Ekspertų atnaujintos 2020 m. augimo prognozės signalizuoja gilesnę recesiją nei per 2008-ųjų finansinę krizę – galimas istorinės apimties globalinės recesijos gylis, kuris labai priklausys nuo valstybių intervencijų savalaikiškumo.

Valdant šią pandemijos sukeltą krizę yra modeliuojami įvairūs scenarijai. Ryškėja kai kurios tendencijos: būtinybė stiprinti kolektyvinį atsparumą (resilience) – ekonomikos, tiekimo grandinių, infrastruktūros, akivaizdi virtualių paslaugų plėtra, pakitę verslo modeliai, automatizacijos augimas. Globalios tendencijos: Kinija stiprina vidaus rinką, siekdama sumažinti priklausomybę nuo globalios ekonomikos; JAV nedarbas pasiekė rekordines aukštumas – paskutiniais duomenimis, registruota 20 mln. gyventojų, siekiančių gauti nedarbo išmoką, per keturias savaites; matomos pramonės domestifikacijos tendencijos, tikėtina nauja migrantų banga į Europą, kai epidemija išsiplės besivystančiose šalyse ir kita.

Apžvalgoje naudojama informacija, surinkta iki balandžio 20 d.