18Tęsiasi diskusijos su piliečiais „Ekspedicija į 2050-ųjų Lietuvą“. Diskusijos su piliečiais yra sudėtinė Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“, kurioje bus siekiama apibrėžti valstybės pažangos viziją ir raidos gaires artimiausiems keliems dešimtmečiais, rengimo dalis. Pokalbiuose su piliečiais įvairiuose Lietuvos regionuose dalyvauja skirtingo amžiaus, išsilavinimo, socialinių grupių, tautybių šalies gyventojai. Sausio 13 dieną įvyko susitikimai Šiauliuose ir Žemaičių Kalvarijoje.

Diskusijoje ir kūrybinėse veiklose Žemaičių Kalvarijoje dalyvavo 5–12 klasių moksleiviai. Jie pasidalino savo mintimis, koks socialinis ir ekonominis pokytis galėtų įvykti iki 2050 metų, kokie iššūkiai laukia Lietuvos, kokioje valstybėje jie norėtų gyventi po kelių dešimtmečių, kokios, jų nuomone, yra Lietuvos stiprybės. Nemažai dalyvių nuogąstavo, kad emigracijos srautai iš Lietuvos nemažės, jaunimas išvyks, nes jiems bus vis dar sunku įsitvirtinti ir susikurti komfortišką gyvenimą savo šalyje, tačiau tikisi, kad nemažai jų vėliau grįš. Tarp iššūkių, su kuriais susidurs Lietuva, moksleiviai minėjo švietimo sistemą, socialines problemas, išaugusį imigrantų skaičių, žemą tolerancijos visuomenėje lygį. Kaip Lietuvos stiprybes jie įvardino gilias tautos tradicijas ir papročius, gražią gamtą.

Į diskusiją Šiaulių Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biure susirinko žmonės iš pažeidžiamų socialinių grupių  – bedarbiai, neįgalieji, su smurtu susidūrę gyventojai, patyrę smurtą. Jie pasisakė dėl jiems aktualiausių socialinių problemų, emigracijos, demografinės situacijos, išsakė savo lūkesčius ir norus dėl savo ir valstybės ateities.

SKC projekto logotipai