LT2050 dibtuvėsKovo 7–8 dienomis startavo Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ ateities scenarijų rengimo dirbtuvės, kurias bendrai organizuoja Vyriausybės kanceliarija, Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA), Vilniaus universitetas ir Seimo Ateities komitetas.

Šių dirbtuvių tikslas – įvardinti ir susitarti dėl Lietuvai aktualiausių pokyčių veiksnių galimiems ateities scenarijams, kurie bus panaudoti rengiant Valstybės pažangos strategiją „Lietuva 2050“. Kvietimą sudalyvauti priėmė beveik šimtas politikos formuotojų, akademinės, verslo, kūrybinės, pilietinės bendruomenės atstovų ir ekspertų iš visos Lietuvos.

STRATA vyriausioji politikos analitikė ir Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050” rengimo koordinatorė dr. Sigita Trainauskienė sako, kad dėl karo Ukrainoje buvo svarstymų dirbtuves atidėti. „Išties nelengva dabar kalbėti apie ateitį, tačiau galbūt kaip tik toks momentas parodo, kaip svarbu tokiuose svarstymuose labai atsakingai išsigryninti ir mūsų valstybės prioritetus, didžiausią poveikį Lietuvos ateičiai galinčius turėti pokyčių veiksnius arba neapibrėžtumus, kad geriau suprastume galimą tolesnę pasaulinių įvykių raidą, būtume geriau pasirengę įvairiems galimiems scenarijams ir galiausiai susitartume, kokios ateities sau, savo valstybei ir pasauliui norime“, – sako S. Trainauskienė.

Vilniaus universiteto partnerystės prorektorius dr. Artūras Vasiliauskas pabrėžė, kad karo Ukrainoje fone labai svarbus mūsų ateities planų konkretumas ir bendras susitarimas. Tai, anot jo, užtikrina šios strategijos vystymo darbai ir mokslininkų įsitraukimas: „Tik platus mąstymas ir gilus savo srities išmanymas gali padėti suformuoti tikslias ir ilgalaikes kryptis mūsų visų valstybės ateičiai. Įvairių sričių ekspertų žvilgsnis į valstybės tikslus iš skirtingų kampų užtikrina, kad klojamas pamatas valstybės ateities strategijai – tvirtas ir ilgaamžis.“

Per kovo mėnesį numatyta surengti keturias šių dirbtuvių sesijas. Per jas surinktos įžvalgos bus analizuojamos ir panaudotos tolimesniam Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050” dokumento rengimui.