Lietuva 2050Pirmajame naujos sudėties Valstybės pažangos tarybos (toliau – Taryba) posėdyje didžiausias dėmesys skirtas Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ (toliau – Strategija) rengimui: aptarti šiuolaikiniai ateities prognozavimo metodai ir numatomi veiksmai, kaip iki 2023 m. kovo, įtraukiant socialinius partnerius, suinteresuotas šalis ir plačiąją visuomenę, bus parengtas Strategijos projektas.

Posėdžio pradžioje Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė pabrėžė, kad Tarybos veikla vertinga tuo, jog suteikia galimybę Tarybos nariams pasitelkiant kolektyvinį protą dalytis įvairiomis nuomonėmis ir įžvalgomis. Premjerė išsakė lūkestį, kad Strategijos rengimas nevirs biurokratiniu procesu, o Tarybos nariams pavyks sutelktai, rezultatyviai ir darniai dirbti.

Į Tarybą savo atstovus delegavo Seimo parlamentinės frakcijos. Ministrės Pirmininkės kvietimą tapti Tarybos nariais priėmė žinomi valdžios ir visuomenės atstovai. „Taryba suformuota, kad turėtume kuo įvairesnių patirčių, veiklų ir matymo laukų, ir tai yra didelė vertybė“, – pirmajame Tarybos posėdyje pabrėžė I. Šimonytė.

Seimo Ateities komiteto pirmininkas Raimundas Lopata sakė, kad žiūrėjimas į tautos ir valstybės likimą yra prasmingas: „Mes neišvengiamai atsiduriame ir dabartyje, kur jau dabar reikia valyti tuos kelius likimui“. Jis taip pat išsakė matantis visas galimybes parlamentarams aktyviai įsitraukti į Strategijos rengimą.

Vilniaus universiteto rektoriaus profesoriaus Rimvydo Petrausko teigimu, universitetai yra nepriklausomi mokslo ir studijų centrai, jie netarnauja valdžiai, bet juos sudaro piliečiai, kuriems rūpi valstybės ateitis. „Čia sprendžiami klausimai, kurie, jei matysime platesnį horizontą, lemia valstybės ateitį“, – apie universitetų įsitraukimo į Strategijos rengimą svarbą kalbėjo rektorius R. Petrauskas.

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto Jean Monnet profesorius Ramūnas Vilpišauskas ir Vilniaus universiteto Strateginio planavimo skyriaus vadovė Erika Vaiginienė posėdyje pristatė Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ rengimo metodologiją ir darbų planą, vėliau vyko diskusija apie Strategijos rengimo procesą ir Tarybos narių įsitraukimą į artimiausius darbus.

Naują Tarybos sudėtį Vyriausybė patvirtino sausį. Tai Vyriausybės komisijos statusą turinti patariamoji institucija, kuri teiks Vyriausybei ir Ministrei Pirmininkei pasiūlymus valstybės ateities projektavimo ir jos pažangos klausimais.

Tarp Tarybai priskirtų funkcijų – inicijuoti reguliarias viešąsias diskusijas valstybės ir visuomenės ateities raidai, valstybės pažangos idėjoms bei jų įgyvendinimui aptarti, dalyvauti rengiant Strategijos projektą, teikti dėl jo pasiūlymus Vyriausybei, dalyvauti prižiūrint Strategijos įgyvendinimą.

Strategijos rengimą koordinuoja Vyriausybės kanceliarija, bendradarbiaudama su Seimo Ateities komitetu, Vyriausybės strateginės analizės centru (STRATA) ir Vilniaus universitetu.

Daugiau informacijos apie valstybės pažangos strategiją „Lietuva 2050“ ir jos rengimą – www.Lietuva2050.lt.

SKC projekto logotipai