LR vidaus reikalų ministerija bendradarbiaudama su Vyriausybės strateginės analizės centru (STRATA) parengė apžvalgą „Viešojo sektoriaus ataskaita 2016–2019 m.“. Dešimtą kartą pristatytoje apžvalgoje analizuojamas 2019 m. Lietuvoje veikęs viešasis sektorius, vertinami viešojo sektoriaus pokyčiai 2019 m. bei visu septynioliktosios Vyriausybės valdymo laikotarpiu.

Leidinyje dėmesys skiriamas šalies viešojo sektoriaus (bei atskirų jo elementų) vertinimui tarptautiniame kontekste, vadovaujantis nepriklausomų išorės ekspertų apklausos rezultatais ir gerąja užsienio praktika teikiami pasiūlymai (išskirti pagal įgyvendinimo terminus į pasiūlymus, įgyvendinamus trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu) dėl tolesnio viešojo sektoriaus tobulinimo.

Ataskaitoje išskirti ir analizuoti keturi esminiai viešojo sektoriaus komponentai, darantys įtaką viso viešojo sektoriaus veikimo efektyvumui: 1) viešojo sektoriaus institucinė sandara; 2) viešojo sektoriaus įstaigų kompetencija; 3) viešojo sektoriaus žmogiškieji ištekliai; 4) viešojo sektoriaus procesai, procedūros ir sukuriami galutiniai produktai.

Viešojo sektoriaus būklė bei pokyčiai nuo 2016 m. buvo aptariami ir „Žinių radijo“ laidoje „Ekonomikos pulsas“. Laidoje dalyvavo Valstybės kontrolės Valdymo audito departamento direktorė  Jurgita Grebenkovienė, STRATA politikos analitikė Vaida Obelenė ir VRM Viešojo administravimo ir vietos savivaldos politikos grupės vadovė Indrė Baranauskienė.