Vyriausybės strateginės analizės centro parengtoje apžvalgoje pateikiama 2020 m. birželio mėnesio Lietuvos ekonomikos skatinimo priemonių plano apžvalga. Apžvalgoje nagrinėjamos priemonės skirtos: užtikrinti efektyvią sveikatos ir visuomenės apsaugos sistemų veiklą; darbo vietų, gyventojų pajamų ir verslo likvidumo išsaugojimui; ekonomikos skatinimui ir valstybės iždo likvidumo užtikrinimui.

2020 ekonomikos planas birzelis socialmediaPastebima, kad iš Ekonomikos skatinimo plano priemonėms numatytų papildomai skirtų tiesioginiam finansavimui 4,9 mlrd. Eur lėšų, liepos 3 d. duomenimis panaudota 675,0 mln. Eur (13,7 proc.).

–   Skaičiuojant tik Ekonomikos skatinimo plano ekonomikos, verslo ir užimtumo sektorių (2, 3 ir 4 tikslai) skirtų papildomų lėšų 2020 metams panaudojimą, iš viso jau panaudota 606,4 mln. Eur (16,0 proc.).

–   Dauguma (13 iš 17) šiuo metu stebimų ir aktyvių priemonių ar priemonių paketų, yra išmokėję mažesnį procentą joms numatytų lėšų nei yra praėjusi procentinė laiko dalis, skirta priemonės įgyvendinimui. Didžiausia dalis (86 proc.) išmokėtų lėšų – subsidijų mikroįmonėms priemonėje.

–   1 tikslo Užtikrinti išteklius, kurių reikia sveikatos ir visuomenės apsaugos sistemoms efektyviai veikti priemonių mokėjimai išlieka sumažėję. Iš 500,28 mln. Eur paskirtų pirmam tikslui iki birželio 30 d. panaudota 68,1 mln. Eur (13,6 proc.). Birželio mėn. buvo panaudota 6,75 mln. Eur.

–   2 tikslo, skirto darbo vietų ir gyventojų pajamų išsaugojimui, 5-ių stebimų priemonių įgyvendinimui nuo karantino pradžios iki birželio 30 d. panaudota 350,72 mln. Eur (18,52 proc. nuo paskirtų 1 893,38 mln. Eur). Priklausomai nuo priemonės, panaudota nuo 11 iki 26 proc. priemonėms ar jų grupėms skirtų lėšų. Per birželį panaudota penktadaliu (30,23 mln. Eur) mažesnė suma nei per gegužę.

–   Birželio 30 dienai priemonėms, skirtoms skatinti verslo likvidumą panaudota 19,2 proc. lėšų (230,34 mln. Eur) nuo paskirtų 1 200 mln. Eur. INVEGA birželio mėnesį panaudojo 115,77 mln. Eur, t. y. 79,7 proc. daugiau nei gegužę (51,35 mln. Eur).

–   Birželio mėn. pabaigos duomenimis bendra mokestinių nepriemokų suma, kuri laikinai neišieškoma, siekė 624,7 mln. Eur. Didžioji dalis (90 proc.) šių nepriemokų priklauso VMI mokesčių mokėtojams. Ši suma, kaip ir mokesčių mokėtojų skaičius (58 tūkst. birželio mėn. pabaigoje), kuriems laikinai netaikomas nepriemokų išieškojimas, stabiliai augo visą karantino laikotarpį ir jam pasibaigus.

–   Iš 1074 mln. Eur papildomai paskirtų lėšų ketvirtam tikslui (Pagalba šalies ekonomikos skatinimui), birželio 30 d. panaudota 0 Eur.

–   Iki birželio 30 d. valstybės vardu pasiskolinta 4,35 mlrd. Eur, o nuo metų pradžios (sausio 1 d.) iki liepos 8 d. valstybės vardu iš viso pasiskolinta 4,76 mlrd. Eur.