„Per 2021 metus STRATA daugiau kaip dvigubai išplėtė savo analitinės veiklos lauką, padengdama beveik visas viešojo valdymo sritis, dirbo su svarbiausiais šaliai kylančiais iššūkiais, pagrindinių Vyriausybės reformų analitika“, – sako STRATA vadovas Giedrius Viliūnas. 2021 m. STRATA veikla apžvelgiama metinėje veiklos ataskaitoje.

2021 metais STRATA vykdė tyrimus dvylikoje valstybės veiklos sričių – net septyniomis daugiau, negu 2020 m. Daugiausia analitinių darbų buvo skirta viešajam valdymui, ekonomikai, švietimui, mokslui ir sportui, teisingumui ir sveikatos apsaugai, tarp jų ­– Ministrės Pirmininkės portfeliui priklausančiai Valstybės pažangos strategijai „Lietuva 2050“, nacionalinei įgūdžių sistemai, viešojo valdymo, inovacijų, sveikatos apsaugos reformoms. Sėkmingai startuota tokiose naujose srityse, kaip užsienio politika, valstybės saugumas, kultūra.

metiniai grafikai 02

Iš viso 2021 m. vykdyti 36 analitiniai darbai. Įgyvendinti 5 tarptautiniai projektai, iš kurių 3 skirti struktūrinėms reformoms įgūdžių, inovacijų ir įrodymais grįsto valdymo srityse. Šie projektai įgyvendinti kartu su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO).

2021 m. STRATA įsitvirtino numatomojo valdymo – ateities įžvalgų – lauke. Atsakomybė už šią sritį STRATAI pavesta Strateginio valdymo įstatyme, organizacija taip pat įgaliota atstovauti Lietuvai EBPO Vyriausybių įžvalgų bendruomenėje (daugiau).  Sėkmingai bendradarbiauta su Seimo Ateities komitetu, jo užsakymu parengtos ir Seimo nariams pristatytos studijos apie Lietuvos ateities projektavimo iššūkius ir viešojo valdymo skaitmeninę transformaciją.

„Ypač svarbus vaidmuo STRATAI patikėtas rengiant Valstybės pažangos strategiją „Lietuva 2050“. <…> Į „Lietuva 2050“ rengimo procesą žiūrima kaip į įžvalgų ar numatymo gebėjimų stiprinimą visame viešajame sektoriuje“, – pabrėžia Ministrės Pirmininkės patarėjas, STRATA valdybos narys Darius Žeruolis.

2021 m. STRATA analitiniai darbai yra tiesiogiai susiję su Vyriausybės programos įgyvendinimu. Dirbta 11-oje iš 12 Vyriausybės misijų, suformuluotų Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane.

metiniai grafikai 06

„Pagal 2021–2025 m. raidos strategiją STRATAI keliama ambicija ne tik tiesiogiai aprūpinti Vyriausybę strateginio lygmens analitika, bet ir įgalinti visą šalies  viešojo valdymo sistemą nuosekliau remtis įrodymais“, – nurodo Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos apsaugos ministerijos direktorius, STRATA valdybos narys Giedrius Kadziauskas.

Šioje srityje 2021 m. patvirtinta tarpinstitucinio kompetencijų tinklo koncepcija. Numatoma į tinklą įtraukti kitas viešojo sektoriaus analitines institucijas, telkti informaciją apie jose dirbančius ekspertus, rūpintis analitikų profesiniu rengimu ir kompetencijų tobulinimu.

2021 m. toliau pildyta virtuali STRATA įrodymų biblioteka, kurioje sukaupta jau per 1 000 viešosios politikos analizių, vertinimų, galimybių studijų ir kitų įrodymų. Savo veiklos apimtis didino STRATA politikos laboratorija „Policy Lab“: organizavo bendrakūrybos sesijas, rengė tyrimus, įsitraukė į „Lietuva 2050“ rengimą.

2021 m. įvykdyti penkeri numatomo teisinio reguliavimo (ex-ante) poveikio vertinimo mokymų ciklai. Juose dalyvavo daugiau nei 150 valstybės tarnautojų. Mokymuose nagrinėti poveikio vertinimo etapai, praktiniai pavyzdžiai. Mokymų kokybę atspindi dalyvių vertinimai: mokymus kolegoms rekomenduotų 93 proc. dalyvių, mokymų turinys atitiko 87 proc. dalyvių poreikius, 83 proc. dalyvių patvirtino, kad mokymų metu įgytas žinias pritaikys savo darbe.

„Net neturiu ką pasiūlyti tobulinimui, tik palinkėti, kad kuo daugiau žmonių tai praeitų, suprastų bei pradėtų taikyti. Jei reikėtų apibūdinti savo įspūdžius trumpai, tai sakyčiau eye shaping – kai žinomus dalykus pradedi matyti ir vertinti kitaip“, – įspūdžiais dalinosi mokymų dalyvė.

Netrukus planuojama pradėti organizuoti ir galiojančio teisinio reguliavimo (ex-post) poveikio vertinimų mokymus (daugiau).

Plačiau apie praėjusių metų rezultatus rasite metinėje veiklos ataskaitoje.