Gruodžio 17 d. – sausio 8 d. vyks Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) Darbo tarybos rinkimai. Darbo taryba – nepriklausomas, darbuotojus atstovaujantis organas, ginantis darbuotojų teises ir interesus. Darbo taryba dalyvauja konsultavimo ir informavimo su darbdaviu procedūrose, kuriomis darbuotojai įtraukiami į sprendimų priėmimą.

Kandidatai į Darbo tarybą:

  1. Martynas Kriaučiūnas, politikos analitikas
  2. Rūta Komskienė, politikos analitikė
  3. Jogilė Miežienė, politikos analitikė
  4. Indrė Pusevaitė, politikos analitikė

Dalyvauti balsavime gali visi bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su darbdaviu turintys darbuotojai, išskyrus darbdavį ir jam atstovaujančius asmenis. Darbo tarybą sudarys 3 trijų metų kadencijai išrinkti kandidatai, surinkę daugiausiai balsų.

 

Kontaktai pasiteiravimui: Giedrius Padvilikis, Darbo tarybos rinkimų komisijos pirmininkas, el. p.