29Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA) ir Vyriausybės kanceliarija įgyvendins Europos Sąjungos (ES) finansuojamą techninės paramos projektą, kuriuo bus siekiama stiprinti mąstymo apie ateitį bei ateities įžvalgų gebėjimus Lietuvos viešajame sektoriuje.

Globalių grėsmių ir pokyčių akivaizdoje pasaulio valstybių vyriausybės susiduria su neatidėliotinu poreikiu formuoti į ateitį orientuotą (angl. anticipatory) viešąją politiką, o strateginio mąstymo apie ateitį, ateities įžvalgų įtraukimas į politikos formavimo procesus yra bendra ES viešosios politikos procesų tendencija. Lietuva neseniai įgyvendino strateginio valdymo reformą, priimė Strateginio valdymo įstatymą. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), atlikusi įrodymais grįsto valdymo Lietuvoje vertinimą, pažymi, kad Lietuvoje strateginio planavimo sistema yra gerai institucionalizuota, tačiau esama poreikio vystyti numatymo gebėjimus (angl. anticipatory capacity), kurių Lietuvos viešajame sektoriuje dar trūksta. Viešojo sektoriaus ateities įžvalgų gebėjimų stiprinimas ypač reikšmingas ir rengiant Valstybės pažangos strategiją „Lietuva 2050“. Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojusios Strateginio valdymo įstatymo pataisos apibrėžė ir naują strateginio valdymo sistemos principą, t. y. ateities vertinimo. Remiantis šiuo principu, strateginis valdymas turėtų būti grindžiamas ateities įžvalgomis, o rengiant planavimo dokumentus rekomenduojama sistemiškai ir kompleksiškai nagrinėti ir vertinti įvairias ateities galimybes ir jų įtaką Lietuvai Europos ir pasaulio pokyčių kontekste. Vertinimo rezultatai turėtų būti pateikiami kartu su planavimo dokumentais juos tvirtinantiems strateginio valdymo sistemos dalyviams.