Vyriausybės strateginės analizės centro parengtoje apžvalgoje pateikiama informacija apie 2020 m. liepos mėnesio Lietuvos ekonomikos skatinimo priemonių plano įgyvendinimą. Apžvalgoje nagrinėjamos priemonės skirtos: užtikrinti efektyvią sveikatos ir visuomenės apsaugos sistemų veiklą; darbo vietų, gyventojų pajamų ir verslo likvidumo išsaugojimui; ekonomikos skatinimui ir valstybės iždo likvidumo užtikrinimui.

Pastebima, kad iš ekonomikos skatinimo plano priemonėms numatytų papildomai skirtų tiesioginiam finansavimui 4,9 mlrd. Eur lėšų, liepos 31 d. duomenimis panaudota 862,4 mln. Eur (17,5 proc.). Ekonomikos skatinimo plano priemonių įgyvendinimo apžvalgoje taip pat pastebima, kad skaičiuojant tik Ekonomikos skatinimo plano ekonomikos, verslo ir užimtumo sektorių (2, 3 ir 4 tikslai) skirtų papildomų lėšų 2020 metams panaudojimą, iš viso jau panaudota 789,7 mln. Eur (20,8 proc.). 2 tikslo, skirto darbo vietų ir gyventojų pajamų išsaugojimui, 8-ių stebimų priemonių įgyvendinimui nuo karantino pradžios iki liepos 31 d. panaudota 436,83 mln. Eur (23 proc. nuo paskirtų 1 898,88 mln. Eur). Priklausomai nuo priemonės, panaudota nuo 15,9 iki 31,3 proc. priemonėms ar jų grupėms skirtų lėšų. Per liepą panaudota 29 proc. mažesnė suma (85,52 mln. Eur) nei per birželį.

Dauguma (13 iš 17) šiuo metu stebimų ir aktyvių priemonių ar priemonių paketų, yra išmokėję mažesnį procentą joms numatytų lėšų nei yra praėjusi procentinė laiko dalis, skirta priemonės įgyvendinimui. Didžiausia dalis (90 proc.) išmokėtų lėšų – subsidijų mikroįmonėms priemonėje.

Nuo karantino pradžios iki liepos 31 d. valstybės vardu pasiskolinta 6,52 mlrd. Eur, o nuo metų pradžios (sausio 1 d.) valstybės vardu iš viso pasiskolinta 6,90 mlrd. Eur.

Daugiau informacijos apie ekonomikos skatinimo plano priemonių įgyvendinimo progresą liepos mėn. galima rasti paspaudus šią nuorodą.