Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) organizavo ekspertinę diskusiją apie Lietuvos teisėkūros proceso valdymo iššūkius ir galimas jo tobulinimo kryptis. Diskusijoje dalyvavusių konstitucinės teisės ir viešojo valdymo ekspertų įžvalgos yra itin svarbios rengiantis įgyvendinti naujosios Lietuvos Vyriausybės programos nuostatas ir stiprinti įrodymais grįsto valdymo pajėgumus šalies institucijose.

Lietuva, palyginti su kitomis Europos Sąjungos (ES) šalimis, išsiskiria itin dideliu priimamų įstatymų ar kitų teisės aktų kiekiu ir perdėm detaliu reglamentavimu – pagal teisėkūros intensyvumą lenkiame daugelį ES šalių, taip sudarydami sąlygas pasireikšti vadinamajai „teisėkūros infliacijai“ (angl. legislative inflation).

Diskusijoje pastebėta, kad didelės Lietuvos teisėkūros apimtys daro neigiamą poveikį viešojo valdymo ir įstatymų kokybei, apsunkina tiek verslo, tiek viešojo sektoriaus institucijų kasdieninę veiklą. Problemų kelia ne tiek didelis teisės aktų skaičius, kiek dažnos ir ne visada tinkamai parengtos jų pataisos, nekokybiškai atlikti poveikio vertinimai ir politinės kultūros nuostatų remtis įrodymais atliekant reguliavimo pakeitimus trūkumas. Visuomenėje ir tarp sprendimų priėmėjų trūksta supratimo apie įrodymais grindžiamos politikos ciklą, apimantį politikos sprendimų projektavimą, įgyvendinimą, stebėseną ir vertinimą, o galiojančių teisės aktų peržiūros dar netapo įprasta norma. Siekiant išvengti dažnų įstatymų pakeitimų, svarbu užtikrinti platesnes diskusijas apie galimas sprendimo alternatyvas, iš anksto įvertinti galimą sprendimų poveikį. Tai padėtų pasirinkti  tinkamiausią teisinį reguliavimą, nesukeliantį neigiamų pasekmių piliečiams ir verslui.

Diskusija surengta įgyvendinant STRATA kartu su LR Vyriausybės kanceliarija vykdomą Europos Komisijos finansuojamą projektą. Tolesniame projekto įgyvendinimo etape bus pateikta išsami Lietuvos įrodymais grįsto valdymo sistemos diagnostinė studija ir EBPO ekspertų rekomendacijos jai stiprinti. Projekto pabaiga numatoma 2021 m. rudenį.