Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pradeda įgyvendinti projektą skirtą padėti Lietuvai padidinti inovacijų sistemos ir viešosios politikos efektyvumą. Tai vienas iš Europos Sąjungos struktūrinių reformų paramos programos projektų įgyvendinamų bendradarbiaujant su Europos Komisija. Projekto metu bus siekiama rasti sutarimus tarp šalies inovacijų sistemos dalyvių ir pateikti rekomendacijas, kurių įgyvendinimas prisidėtų prie inovacijų sistemos ir politikos patobulinimo, geresnio esamų priemonių įgyvendinimo, naujų reikalingų priemonių inicijavimo bei veiksmingesnio pokyčių valdymo.

Pasak STRATA direktoriaus dr. Giedriaus Viliūno, pagrindinė problema, kurią ketinama spręsti įgyvendinant projektą, yra ribota mokslo ir inovacijų sistemos rezultatų įtaka šalies ekonominiam augimui, viešojo valdymo efektyvumui ir kitiems visuomenės gyvenimo aspektams.

„Tiek mes, tiek kiti ne vieną šalies inovacijų sistemos vertinimą atlikę ekspertai pastebi, kad Lietuvos inovacijų sistema yra fragmentuota, jai stinga strateginio požiūrio ir koordinacijos tiek pačioje sistemoje, tiek su kitomis ekonomikos sritimis. To pasekmės: mažesnis ekonomikos našumas ir kuriama pridėtinė vertė, užsitęsęs šalies socialinių ir ekonominių iššūkių sprendimas“, – nurodo G. Viliūnas.

Tarptautiniai ekspertai vertindami Lietuvos ekonomikos pasiekimus ne kartą akcentavo, kad veiksminga inovacijų politika ir patikimai veikianti sistema yra būtina sąlyga besikeičiančios ekonomikos akivaizdoje. Kadangi ekonomikai transformuojantis naujos žinios ir inovacijos įgauna vis didesnę reikšmę, o jų pritaikymo greitis ir efektyvumas lemia šalies konkurencinį pranašumą.

Projektas apima dvi pagrindines veiklas. Įgyvendindami pirmąją veiklą, EBPO inovacijų politikos ekspertai ištirs, kaip sekasi įgyvendinti 2016 m. rekomendacijas, kurias EBPO tuomet suformulavo apžvelgdama Lietuvos inovacijų politiką. EBPO nustatys pastarųjų metų pažangą, pasiekimus, spragas ir trukdžius. Taip pat bus nagrinėjama svarbiausių inovacijų politikos krypčių padėtis, joms skirtų priemonių kūrimo, planavimo bei įgyvendinimo sistema. Antroji veikla skirta pastaruoju metu svarbą įgavusioms inovacijų politikos temoms, tokioms kaip platesnis inovatyvių viešųjų pirkimų taikymas, perėjimas prie „Pramonė 4.0“ paradigmos, dirbtinio intelekto pritaikymas versle ir, galiausiai, į konkrečius šalies ekonominius ir socialinius iššūkius (misiją) orientuota inovacijų politika. Šios vis didesnį aktualumą įgaunančios viešojo valdymo temos daro naujas žinias ir inovacijas neatsiejamas nuo ekonominių ir socialinių visuomenės pokyčių. Tad įgyvendinant projektą bus ištirtos šių sričių galimybės, perspektyvos ir, atsižvelgus į šalies kontekstą, pasiūlyti taikymo sprendimai, paremti gerąja tarptautine patirtimi.

Veiksminga inovacijų politika ir patikimai veikianti sistema yra būtina sąlyga besikeičiančios ekonomikos akivaizdoje.

„Tikimės, kad įgyvendinus projekto metu sukurtas rekomendacijas, atradus sutarimą tarp sistemos dalyvių, inovacijų poveikis taps labiau pastebimas ir darys didesnę įtaką šalies socialinei ir ekonominei raidai. Ilgalaikėje perspektyvoje tai galėtų sąlygoti geresnę šalies ekonomikos situaciją ir gyvenimo kokybės augimą“, – nurodo G. Viliūnas.

Projektas įgyvendinamas taip pat bendradarbiaujant su LR Vyriausybės kanceliarija, Vyriausybės strateginės analizės centru (STRATA), Ekonomikos ir inovacijų bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijomis. Viso projekto įgyvendinimo metu bus telkiamas platus inovacijų sistemos dalyvių tinklas ir siekiama sutarimo bei įsipareigojimo dėl inovacijų politikos tobulinimo krypčių. Projekto trukmė – 1 metai.

Projekto startas – virtualiame renginyje

Rugsėjo 17 d. 13 val. 30 min. organizuojama virtuali konferencija, skirta projektui pristatyti. Renginyje bus pristatyti bei su inovacijų bendruomene aptarti projekto tikslai, veiklos, laukiami rezultatai, dalyvių vaidmenys projekte, apsikeista idėjomis ir siūlymais, kaip pasiekti maksimalių rezultatų, užtikrinti betarpišką ir veiksmingą bendruomenės įsitraukimą. Renginio metu Lietuvos inovacijų bendruomenė bus kviečiama aktyviai diskusijai su EBPO ekspertais bei Europos Komisijos atstovais. Renginio trukmė 2 val. Platesnė informacija apie renginį bei registracija pasiekiama paspaudus šią nuorodą.