Spalio 10–11 d. Paryžiuje vyko Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Politikos vertinimo ekspertų grupės metinis susitikimas, kuriame dalyvavo 14 valstybių atstovai. Susitikimo dalyviams buvo pristatyta liepą priimta EBPO Rekomendacija dėl viešosios politikos vertinimo, diskutuota dėl jos įgyvendinimo, aptartos su šia sritimi susijusios gerosios valstybių patirtys.

EBPO valstybės narės, tarp jų ir Lietuva, turės įgyvendinti rekomendacijos nuostatas, susijusias su politikos vertinimų koordinavimu, sistemingu jų taikymu, suinteresuotų šalių įtraukimu į vertinimo procesą, vertinimų kokybės gerinimu diegiant priežiūros mechanizmus ir geresniu vertinimo rezultatų panaudojimu priimant sprendimus.

Susitikime pažymėta, kad vertinimai tampa naudingu politikos tobulinimo instrumentu tik tada, kai jų rezultatai yra vieši ir su jais gali susipažinti suinteresuotos visuomenės grupės. Tokiu būdu visuomenei suprantama forma turėtų būtų skelbiami ne tik atlikti vertinimai, tačiau ir jų formuojami rezultatai.

Ekspertų grupės susitikime dalyvavęs vyriausiasis STRATA analitikas Saulius Kolyta pastebėjo, kad pastarųjų metų pokyčiai Lietuvoje (STRATA įkūrimas, koordinavimo stiprinimas viešosios politikos vertinimų srityje, perėjimas prie daugiamečio teisinio reguliavimo poveikio vertinimų planavimo, kokybės priežiūros procedūrų diegimas, virtualios vertinimų bibliotekos kūrimas, dėmesys valstybės tarnautojų mokymams ir kt.) iš esmės atitinka kitose valstybėse matomas tendencijas bei EBPO rekomendacijas.

Kita vertus, akivaizdu, kad reikės dar nemažai nuveikti stiprinant valstybės institucijų vertinimo įgūdžius ir analitines kompetencijas, ministerijose kuriant vidaus struktūras ir procedūras, įgalinsiančias atlikti kokybiškus politikos vertinimus, kurie padėtų tobulinti viešąją politiką ir leistų priimti įrodymais grįstus sprendimus.

Rekomendacijas paskelbusi EBPO, siekdama padėti valstybėms narėms jas įgyvendinti, parengs tam reikalingus metodinius dokumentus ir įrankius. 2027 m. bus parengta ataskaita apie Rekomendacijos įgyvendinimą valstybėse narėse.

Su EBPO parengtos rekomendacijos tekstu anglų kalba galima susipažinti čia.