Rugsėjo 21–25 d. Lietuvoje vyksta trečioji Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) misija. Jos metu suinteresuotoms šalims pristatomos preliminarios rekomendacijos, skirtos šalies įgūdžių sistemos stiprinimui. Misijos metu organizuojama vaizdo konferencija ir 4 suinteresuotų šalių bei 9 ekspertų diskusijos, kurių tikslas – įtraukiant platų suinteresuotų šalių ratą aptarti ir įvertinti preliminarias rekomendacijas Lietuvos įgūdžių sistemai.

Vyriausybės strateginės analizės centro direktorius Giedrius Viliūnas akcentuoja suinteresuotų šalių sutarimo dėl pagrindinių šalies įgūdžių sistemos iššūkių, jų priežasčių bei galimų tobulinimo krypčių svarbą. „Norint pasiekti pokytį šalies įgūdžių sistemoje pirmiausia būtina rasti sutarimą sistemos dalyvių tarpe, todėl strategijos rengimo metu prioritetą teikiame plataus suinteresuotų šalių rato įtraukimui, jų dialogo skatinimui bei bendradarbiavimo, ieškant tinkamiausių sprendimų, stiprinimui. Šių diskusijų pagrindas analitinės ir mokslinės žinios, leidžiančios objektyviai įvertinti šalies įgūdžių situaciją ir ieškoti jos tobulinimo krypčių“, – nurodo G. Viliūnas.

Kartu su šalies įgūdžių sistemos dalyviais bei ekspertais parengtos EBPO rekomendacijos yra pateikiamos pagal kovo mėn. vykusios pirmosios EBPO misijos metu pasirinktus prioritetus: jaunų žmonių pasirengimas gyvenimui bei karjerai, suaugusiųjų mokymasis, geresnis įgūdžių panaudojimas darbo vietoje bei efektyvesnis įgūdžių sistemos valdymas. Preliminarių rekomendacijų pristatymo medžiagą galima rasti paspaudus šią nuorodą. 

20200921 NIS trecioji misijaNacionalinę įgūdžių strategiją Lietuva rengia bendradarbiaudama su EBPO. Strategijos rengimas pagal EBPO metodiką susideda iš dviejų etapų: 1) diagnostikos bei 2) veiksmų ir priemonių planavimo. Šiuo metu Lietuva dalyvauja pirmame strategijos rengimo etape. Pagrindinis šio etapo uždavinys – pasiekti giluminį ir vieningą šalies įgūdžių sistemos iššūkių supratimą tarp suinteresuotų šalių, prieš pradedant šiuos iššūkius spręsti. Išsami diagnostikos studija bus parengta 2021 m. ir pateiks giluminę įgūdžių sistemos analizę bei rekomendacijas jai stiprinti.

EBPO įgūdžių strategijos projekto metu sudaromas išsamus šalies įgūdžių sistemos žemėlapis, nustatomi tematiniai prioritetai, kurie padės tikslingai nukreipti investicijas į tas politikos sritis, kurios turi didžiausią potencialą pagerinti šalies įgūdžių rezultatus; projekto pabaigoje bus pateiktos rekomendacijos, kaip suderinti viešosios politikos instrumentus ir priemones, kad jos būtų nuoseklios ir viena kitą papildančios.

Daugiau informacijos apie Nacionalinę įgūdžių strategiją galima rasti paspaudus šią nuorodą.