Europos Komisija patvirtino Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) direktoriaus Giedriaus Viliūno kandidatūrą į Jungtinio tyrimų centro (JTC) Valdytojų tarybą. G. Viliūno kandidatūrą teikė LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. STRATA direktorius pakeis ankstesnį Valdytojų tarybos narį – prof. Valdemarą Razumą.

Jungtinis tyrimų centras (angl. Joint Research Centre) – tai EK vidinis mokslo tyrimų padalinys, teikiantis nepriklausomą, įrodymais pagrįstą mokslinę ir konsultacinę pagalbą Europos Sąjungos (ES) šalims kuriant, formuojant ir įgyvendinant ES politiką bei vykdant jų stebėseną. JTC tiesiogiai veikia ES piliečių gyvenimą panaudojant mokslinių tyrimų rezultatus sveikatos apsaugos, aplinkosaugos, saugaus energijos tiekimo, tvaraus mobilumo, vartotojų saugos ir kitose piliečiams aktualiose srityse.

Valdytojų taryba pataria JTC strategijos, darbų programos, biudžeto ir aukšto lygio pareigūnų skyrimo klausimais. Valdytojų tarybos nariai – aukšto lygio atstovai iš ES šalių narių, kandidačių ir asocijuotų šalių. Juos siūlo ES šalių valstybinės institucijos, paskiria – EK. Paskirti Valdytojų tarybos nariai atstovauja JTC interesams savo šalyse.