Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA) kartu su LR Vyriausybės kanceliarija ir keturiomis ministerijomis pradeda vykdyti Europos Komisijos struktūrinių reformų paramos programos projektą, skirtą stiprinti įrodymais grįstos viešosios politikos formavimo ir vertinimo pajėgumams Vyriausybės centre. Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO).

Įrodymais grįstos politikos formavimas – tai procesas, kurio metu rengiant viešosios politikos sprendimus atsižvelgiama į geriausius prieinamus įrodymus: statistinę informaciją, tyrimus, vertinimus, prognozes, ekspertų rekomendacijas ir kt. Pasak STRATA direktoriaus Giedriaus Viliūno, šiuo metu mūsų valstybėje vykdomi keli viešosios politikos kokybės tobulinimo projektai, tačiau norint pasiekti tvarių rezultatų reikia į juos pažvelgti sistemiškai. „Bendradarbiavimą su EBPO šiame projekte matome kaip puikią galimybę įvertinti iniciatyvų, nukreiptų į geresnį viešosios politikos sprendimų pagrindimą, visumą ir nužymėti ateities darbų gaires“, – teigia G. Viliūnas.

Projektą planuojama įgyvendinti keliais etapais. Pirmojo etapo metu bus atlikta įrodymais grįstos politikos formavimo ir vertinimo sistemos Lietuvoje analizė ir parengtos jos tobulinimo rekomendacijos. Antrajame etape numatomos valstybės tarnautojų, politikų ir ekspertų diskusijos, skirtos formuoti bendram matymui dėl tolesnių reformų poreikio ir tobulinti įrodymais grįstos politikos rengimo bei vertinimo kompetencijoms. Trečiajame etape bus parengtas rekomendacijų įgyvendinimo kelrodis.

Projektas pradedamas virtualiu atidarymo renginiu, vyksiančiu birželio 18 d. „Zoom“ platformoje. Atidarymo dalyvius sveikins LR Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas ​Lukas Savickas, o pagrindinius pranešimus skaitys projekto vadovas, EBPO Įrodymų, stebėsenos ir politikos vertinimo skyriaus vadovas Stéphane Jakobzone ir Suomijos nacionalinės švietimo agentūros generalinis direktorius, buvęs Suomijos Vyriausybės kancleris, švietimo ir susisiekimo ministras Olli-Pekka Heinonen. Renginyje taip pat dalyvaus per šimtą valstybės valdžios ir savivaldybių atstovų, verslo ir akademinės bendruomenės narių, nevyriausybinių organizacijų bei kitų suinteresuotų šalių atstovų.

Numatoma projekto pabaiga – 2021 m. rudenį.

Norinčius dalyvauti projekto atidarymo renginyje kviečiame kreiptis į projekto koordinatorę Rūtą Komskienę