Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA) parengė užsienio šalyse vykstančių viešų diskusijų (balandžio 5-6 d.) apžvalgą, kuria buvo siekiama išskirti pagrindinius diskusijos dėl COVID-19 padarinių valdymo bei „išėjimo“ strategijos parametrus. Pastebima, kad didelė Europos valstybių dalis vis dar gyvena karantino sąlygomis, tačiau pradedama vis garsiau diskutuoti tiek apie trumpalaikius sprendimus, siekiant saugiai nutraukti karantiną, tiek apie ilgalaikes tendencijas – krizės poveikį globalizacijai, ekonomikai, tiekimo grandinėms, Europos žaliojo kurso planams, skaitmenizacijos iniciatyvoms.

Kaip rodo parengta apžvalga, „išėjimo“ iš COVID-19 karantino planas užsienio valstybėse apims:

  1. Sveikatos apsaugos sistemos sustiprinimą tiek viruso plitimo prevencijos, tiek gydymo pajėgumų požiūriu. sveikatos apsaugos sistema matoma, kaip vartai, per kuriuos visuomenės greičiausiai išeis iš krizės, atidarys ekonomikas ir socialinį gyvenimą.
  2. Planas bus sudėtinis, apims įvairų priemonių derinį, kurios bus lanksčiai taikomos ir nuolat kuriamos, remiantis realiais ir ateities duomenimis;
  3. Planas balansuos ieškant kompromiso tarp sveikatos ir ekonominių svertų, sieks juos derinti atsižvelgdamas ir į socialinio ir nacionalinio karantino ilgalaikes bei šalutines pasekmes.

STRATA parengta viešų diskusijų apie galimas išėjimo iš COVID-19 krizės strategijas apžvalga balandžio 7 d. pateikta LR Vyriausybei.