EUROSTUDENT ataskaitos duomenimis, dirbančių studentų skaičius Europoje nuosekliai auga ir sudaro daugumą visų studentų. Pusė dirbančių studentų dirba todėl, kad kitaip negalėtų sau leisti mokytis. Dauguma studijų metu atliekamų praktikų, net ir privalomų, išlieka neapmokamos. EUROSTUDENT tyrime dalyvavo 25 Europos šalys, tarp jų – ir Lietuva.

Skaičiuojama, kad tyrime dalyvavusiose šalyse vidutiniškai beveik 80 proc. studentų dirba apmokamą darbą. Iš jų apie 60 proc. dirba paskaitų metu, 18 proc. – ne paskaitų metu. Didžiausia dirbančių studentų dalis (daugiau nei 90 proc.) yra Islandijoje, Čekijoje, Rumunijoje ir Turkijoje. Liuksemburge, Gruzijoje ir Portugalijoje dirba ne daugiau kaip 60 proc. studentų. Dažniau dirba vyresni studentai, studijuojantys magistrantūroje, taip pat studentai, negaunantys valstybės finansinės paramos, ir tie, kurių tėvai nėra įgiję aukštojo išsilavinimo.

Darbas studijų metu neretai yra neišvengiamas studentų pasirinkimas. 68 proc. (Lietuvoje – daugiau nei 80 proc.) studentų dirba todėl, kad galėtų pragyventi, pusė – dirba todėl, kad kitaip negalėtų sau leisti mokytis. Pastebima, kad tokių studentų tėvai dažnai patys yra neįgiję aukštojo išsilavinimo. Uždirbtos pajamos neretai yra labai svarbi studento turimų finansinių išteklių dalis: vidutiniškai tai sudaro beveik du trečdalius studentų, dirbančių paskaitų metu, pajamų. Kad tokie studentai galėtų sėkmingai tęsti studijas ir suderinti jas su apmokamu darbu, svarbu užtikrinti mokymosi lankstumą.

Analizuojant praktikos studijų metu atlikimo rodiklius, skaičiuojama, kad vidutiniškai 43 proc. studentų tirtose šalyse tam tikru studijų metu yra atlikę praktiką. Didžioji dauguma praktikų, net ir privalomų, yra neapmokamos. Vidutiniškai 19 proc. praktikų yra privalomos ir apmokamos, 54 proc. – privalomos ir neapmokamos, 14 proc. – savanoriškos ir apmokamos, o 12 proc. – savanoriškos ir neapmokamos. Lietuvoje apmokamų praktikų skaičius siekia tik 10 proc. Pastebima, kad skirtingoms studentų grupėms nebūtinai užtikrinamos lygios galimybės atlikti praktiką, kadangi reikalavimas atlikti praktiką, kuri dažnai yra neatlygintina, gali sukelti sunkumų studentams, kurie be papildomų pajamų negali tęsti studijų.

Plačiau su EUROSTUDENT tyrimo ataskaita galima susipažinti paspaudus šią nuorodą.

EUROSTUDENT yra tarptautinis projektas, apjungiantis bendras tyrėjų, apklausų atlikėjų, nacionalinių ministerijų atstovų, studentų asociacijų bei kitų suinteresuotų šalių pastangas ištirti socialines bei ekonomines studentų gyvenimo sąlygas aukštojo mokslo sistemose Europoje. Projektas vykdomas nuo 1990 m., jį koordinuoja konsorciumas, atstovaujamas septynių Europos šalių, tarp kurių – ir Lietuva. Pagrindinis EUROSTUDENT projekto tikslas yra sugretinti palyginamus duomenis apie Europos aukštojo mokslo socialinę dimensiją skirtingose Europos šalyse.