2021 metų lapkričio 18-19 dienomis kviečiame stebėti nuotolinę metinę Europos strategijos ir politikos analizės sistemos (European Strategy and Policy Analysis System, ESPAS) konferenciją „Shaping Europe‘s future: Global trends and strategic choices“ (Formuojant Europos ateitį: globalios tendencijos ir strateginiai pasirinkimai).

Šios konferencijos tikslas – skatinti viešosios politikos formuotojų, analitikų ir tyrėjų, ateities įžvalgų (angl. foresight) ekspertų, akademinės bendruomenės, kitų suinteresuotų šalių atstovų diskusijas apie naujausias ateities įžvalgų tendencijas, jų įtaką viešosios politikos formavimui ir įgyvendinimui.

Šių metų renginio pagrindinė tema: naujas mąstymas apie mūsų visų bendrą ateitį ir kaip ji gali būti kuriama. Bus aptartas Antrasis metinis Europos Komisijos strateginių įžvalgų pranešimas, diskutuojama apie iššūkius ir galimybes, su kuriomis Europos Sąjunga susiduria spręsdama žaliosios ir skaitmeninės transformacijos klausimus, taip pat bus aptarti Europos vaidmens pasaulyje 2040-aisiais, demokratijos išsaugojimo ir stiprinimo, dirbtinio intelekto, transatlantinių santykių, ateities geopolitikos klausimai.

Dvi dienas truksiančioje konferencijoje pranešimus skaitys virš 40 pranešėjų iš viso pasaulio. Tarp pranešėjų –  Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Maroš Ševčovič, JT generalinio sekretoriaus pavaduota dr. Vera Songwe, JAV Nacionalinės žvalgybos tarybos (National Intelligence Council) Strateginės ateities grupės direktorė Maria Langan-Riekhof. Konferencijos dalyvius įžanginiu pranešimu pasveikins Lietuvos Respublikos Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė.

Europos strategijos ir politikos analizės sistema (ESPAS) – tai tarpinstitucinė Europos Komisijos, Europos Parlamento, ES Tarybos ir Europos išorės veiksmų tarnybos pareigūnų administracinė bendradarbiavimo ir konsultacijų sistema, kurios tikslas – bendradarbiaujant su Europos investicijų banku, Regionų komitetu, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, Europos Sąjungos saugumo studijų institutu ir Europos Audito rūmais stebėti ir teikti ES viešosios politikos formuotojams ir sprendimų priėmėjams strateginio prognozavimo įžvalgas.

Konferencijos programa

Konferencijos pranešėjai

Konferencijos transliacija