Kovo 15 d. „RegWatch Europe“ surengtame susitikime, kuriame dalyvavo 14 Europos Sąjungos (ES) valstybių, Norvegijos ir Europos Komisijos atstovai, diskutuota apie poveikio vertinimo vaidmenį, perkeliant į nacionalinę teisę ir įgyvendinant ES teisės aktus. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas – tai universalus instrumentas, leidžiantis pagerinti reguliavimo kokybę, pasirinkti geriausią problemos sprendimo alternatyvą, iš anksto įvertinti naujai priimamų teisės aktų pasekmes.

Susitikimo metu aptarti svarbiausi iššūkiai, susiję su ES teisės aktų perkėlimu ir įgyvendinimu bei poveikio vertinimų kokybe. Pranešimus apie skirtingų valstybių patirtį, perkeliant direktyvas į nacionalinę teisę, poveikio vertinimo praktikas ir institucijų, atsakingų už poveikio vertinimų kokybės priežiūrą, vaidmenį dalinosi ekspertai iš Švedijos, Nyderlandų, Danijos, Vokietijos, Norvegijos, Čekijos.

Diskusijoje dalyvavęs Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) vyriausiasis politikos analitikas Saulius Kolyta pabrėžė, kad tarptautinis bendradarbiavimas ir dalinimasis gerąja patirtimi Lietuvai ypač svarbus šiuo metu, kai plačiai diskutuojama apie teisės aktų kokybę ir įrodymais grįstą valdymą. „ES valstybėse narėse vis didesnis vaidmuo tenka organizacijoms, kurios padeda Vyriausybėms užtikrinti poveikio vertinimų kokybę ir tinkamą jų panaudojimą, rengiant nacionalinius teisės aktus ir perkeliant direktyvų reikalavimus į nacionalinę teisę. Lietuvai ypač svarbu ministerijose sutelkti reikiamas analitines kompetencijas ir įgyvendinti kitose valstybėse pasiteisinusius poveikio vertinimo metodus“ – teigia S. Kolyta.

„RegWatch Europe“ – tai tarptautinis nepriklausomų patariamųjų įstaigų, padedančių Vyriausybėms teisėkūros procese tinkamai panaudoti poveikio vertinimus ir kitus geresnio reglamentavimo instrumentus, tinklas. STRATA nuo 2020 m. dalyvauja šio bendradarbiavimo tinklo susitikimuose svečio teisėmis.