Darbas viešajame sektoriuje, palyginti su darbu privačiame, vis dar neretai nėra toks patrauklus, ypač jauniesiems profesionalams. Kaip galime tai keisti? Kaip pritraukti daugiau jaunųjų talentų į viešąjį sektorių ir paskatinti juos prisidėti prie modernesnio viešojo sektoriaus kūrimo? Tokį Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) pateiktą iššūkį dvi dienas trukusiose kūrybinėse dirbtuvėse sprendė ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto antreprenerystės ir inovacijų studentai, vadovaujami dėstytojos Ritos Bajarūnės.

Nagrinėdami iššūkį, ISM studentai atliko interviu su STRATA vadovais ir darbuotojais, apklausė tikslinę grupę – potencialius jaunuosius kandidatus į STRATA siūlomas darbo pozicijas. Analizei taip pat pasitelkti dizaino mąstymo metodai – kurtos studentų, ketinančių įsidarbinti viešajame sektoriuje, personos (potencialių kandidatų profiliai), braižytas kandidato kelionės „žemėlapis“, vaizduojantis, kaip jauni žmonės keliauja per įsidarbinimo ar praktikos procesą, su kokiais iššūkiais susiduria.

Svarbiausia, anot studentų, organizacijai megzti ryšį su potencialiais darbuotojais kiek įmanoma iš anksto – užsiauginti juos tarytum nuo pat sėklos (angl. plant the seeds). Tai, jų teigimu, galima įgyvendinti, organizuojant specializuotus renginius, hakatonus, plačiau viešinant įgyvendintus projektus ir didinant organizacijos žinomumą.

„Šios studentų įžvalgos reikšmingos, siekiant mūsų komandos narių paieškos procesą padaryti inovatyvesnį ir taiklesnį, jos pravarčios ir galvojant apie platesnę viešojo sektoriaus karjerų patrauklumo problematiką. Remiantis tokia analize galima kurti žmogiškojo kapitalo pritraukimo strategijas“, – teigia STRATA vadovas Giedrius Viliūnas.