2020 m. gruodžio 14 – 2021 m. sausio 8 d. vyko Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) Darbo tarybos rinkimai. Darbo tarybos rinkimuose dalyvavo 26 iš 43 balso teisę turinčių STRATA darbuotojų. Suskaičiavus balsavimo biuletenius paskelbti nauji Darbo tarybos nariai:

1. Rūta Komskienė, Politikos analitikė Strateginių kompetencijų grupėje
2. Martynas Kriaučiūnas, Politikos analitikas Studijų politikos ir karjeros analizės skyriuje
3. Jogilė Miežienė, Politikos analitikė Studijų politikos ir karjeros analizės skyriuje

Darbo taryba – nepriklausomas, darbuotojus atstovaujantis organas, ginantis darbuotojų teises ir interesus. Darbo taryba dalyvauja konsultavimo ir informavimo su darbdaviu procedūrose, kuriomis darbuotojai įtraukiami į sprendimų priėmimą. Darbo tarybos narių kadencija – 3 metai.