2 1Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) dalininko LR Vyriausybės kanceliarijos sprendimu paskirta centro valdyba. Valdybos nariais 4 metų kadencijai paskirti:

  • Inga Antanaitė – Kauno technologijos universiteto doktorantė;
  • Alfredas Chmieliauskas – ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto docentas;
  • Tomas Davulis – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas;
  • Giedrius Kadziauskas – Lietuvos transporto saugos administracijos Patariamosios tarybos pirmininkas;
  • Rytis Krušinskas – Kauno technologijos universiteto senato pirmininkas;
  • Alminas Mačiulis – Vyriausybės kanclerio pavaduotojas;
  • Nerijus Mačiulis – „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas.

Valdyba yra kolegialus valdymo organas, kuris teikia pasiūlymus dėl STRATA veiklos strategijos bei veiklos plano, tvirtina centro struktūrą, teikia pasiūlymą dėl centro vadovo užduočių sąrašo ir atlieka kitas funkcijas, numatytas įstatuose.

Vadovaujantis STRATA įstatais centro valdybą sudaro 7 nariai, mažiausiai 4 iš jų – nepriklausomi kandidatai.

 

Informacija apie STRATA valdybos veiklą bei posėdžių protokolai skelbiami paspaudus šią nuorodą.