Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA) planuoja kasmetinį šalies žmogiškojo kapitalo analizės ciklą ir analitinės apžvalgos „Žmogiškasis kapitalas Lietuvoje 2021 m.“ temas. Numatoma, kad kitų metų pavasarį prisirodysiančioje apžvalgoje bus nagrinėjama nauja papildoma tema. Žmogiškojo kapitalo politikos klausimais suinteresuotos šalys ir visuomenė kviečiami teikti pasiūlymus galimai temai.

Pasiūlymas dėl papildomos temos turėtų būti teikiamas užpildant šį klausimyną. Pasiūlymai yra laukiami iki lapkričio 23 d.

Primename, kad 2020 m. parengtoje ataskaitoje buvo analizuojamas žmogiškasis kapitalas, pasitelkiant tris analizės kryptis:

  • gebėjimų ir žinių ugdymas,
  • užimtumas ir gebėjimų naudojimas darbo rinkoje,
  • gyventojų sveikata.

Taip pat buvo analizuojamas demografinis, ekonominis ir socialinis kontekstas. Ataskaitoje pateikiami ne tik naujausi rodiklių duomenys, bet ir jų kontekstas bei padaryta pažanga atsižvelgiant į tikslus, išsikeltus Nacionalinėje pažangos programoje, Vyriausybės planuose ir kituose strateginiuose dokumentuose. Rezultatai taip pat pateikiami tarptautiniame kontekste. Su iki šiol pristatytais žmogiškojo kapitalo politikos analizės rezultatais kviečiame susipažinti paspaudus šią nurodą.

Analitinė apžvalga „Žmogiškasis kapitalas Lietuvoje“ yra rengiama kasmet, nuo 2018 m. Šis tyrimas yra skirtas gilesniam žvilgsniui į šalies žmogiškojo kapitalo būklę bei prielaidas jos stiprinimui – gyventojų gebėjimus, turimas žinias ir įgūdžius, sveikatos rodiklius bei migracijos tendencijas. Šie dėmenys yra kertiniai veiksniai žmonių gyvenimo kokybei ir valstybės ekonominei ir socialinei pažangai. Todėl gilesnis jų supratimas kuria prielaidas geresnei viešosios politikos sprendimų kokybei užimtumo, švietimo, migracijos bei sveikatos apsaugos srityse.