2 1Lietuva kartu su Graikija, Belgija, Nyderlandais, Čekija, Suomija, Latvija ir Estija dalyvaus Europos Sąjungos (ES) finansuojame techninės paramos projekte. Juo bus siekiama stiprinti mokslo ir valdžios institucijų bendradarbiavimą.

Covid-19 pandemija visame pasaulyje išryškino mokslininkų ir politikos formuotojų operatyvaus bendradarbiavimo svarbą ir spragas. Mokslo ir valdžios bendradarbiavimo istorijoje jau kalbama apie du etapus – iki Covid-19 pandemijos ir po jos. Europos Komisija, vertindama ES valstybių veiksmus sveikatos krizės akivaizdoje, pažymi, kad mokslo ir valdžios institucijų bendradarbiavimas išlieka fragmentiškas, nepakankamai pasinaudojama moksliniais įrodymais, siekiant surasti geriausius galimus sprendimus. Todėl svarbu atnaujinti mokslo ir valdžios bendradarbiavimo būdus ir įgyti kompetencijas, reikalingas šiam bendradarbiavimui užtikrinti.

Projektas bus įgyvendinamas trimis pagrindinėmis kryptimis: (1) atsižvelgiant į skirtingus šalių poreikius, bus teikiamos rekomendacijos ir jų įgyvendinimo gairės, (2) taip pat bus stiprinami gebėjimai ir (3) vystoma tinklaveika. Projektą įgyvendins Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras, bendradarbiaudamas su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO). Už projekto įgyvendinimą Lietuvoje bus atsakingas Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA). Numatoma projekto trukmė – 24 mėnesiai.