Pastaraisiais metais Lietuvai, kaip ir kitoms Europos bei pasaulio valstybėms, teko nemažai išbandymų. Pandemija, kariniai konfliktai, klimato kaitos iššūkiai priminė, kaip svarbu gebėti prisitaikyti įtemptoje ir kintančioje aplinkoje. Tokiomis sąlygomis norint priimti visuomenei ir atskiroms jos grupėms reikalingus bei priimtinus sprendimus, svarbu greitai atpažinti ne tik egzistuojančias skirtingas visuomenės narių nuomones, bet ir jas lemiančius veiksnius.

Duomenimis grįstiems viešojo valdymo sprendimams priimti ir jų poveikiui vertinti itin reikia kokybiškų ir savalaikių duomenų. Šiuo metu Lietuvoje naudojami skirtingi instrumentai visuomenės nuomonei tirti ir sprendimų poveikiui matuoti, tačiau jie neretai turi trūkumų, jų duomenys negali būti sistemiškai susieti. Ekspertai pastebi, kad nuomonių tyrimams dažnai stinga reprezentatyvios respondentų atrankos, kokybiško duomenų surinkimo, o kartais  ir tinkamo metodų išmanymo. Tai skatina ieškoti būdų kurti naujus įrankius ir metodus, kurie prisidėtų prie į ateitį orientuotos viešosios politikos bei padėtų tinkamai atliepti ilgalaikę šalies raidos viziją, kurią artimiausią dvidešimtmetį apibrėš valstybės pažangos strategija „Lietuva 2050“.

Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas (LIST) – tai pirmasis toks Lietuvoje didelio masto tęstinis visuomenės tyrimas, skirtas rinkti reprezentatyvius ir kokybiškus duomenis apie Lietuvos visuomenę, jos raidą, bei kuris įgalintų geresnių viešojo valdymo sprendimų rengimą ir vertinimą. Jis yra planuojamas kaip reguliari tikimybinė panelinė apklausa, kai tyrime nuosekliai dalyvauja tie patys respondentai. Tyrimo pobūdis siekia užtikrinti, kad Lietuvoje atsirastų greiti, patikimi duomenys, leidžiantys nagrinėti ne tik egzistuojančias nuomones, bet ir jų raidą. Projekto metu, remiantis geriausia Lietuvos ir užsienio praktika (GESIS Panel, LISS Panel, Rand American Life Panel ir kitų tyrimų), bus kuriami įrankiai, metodai ir bendradarbiavimo struktūra ilgalaikei bei sistemingai stebėsenai užtikrinti. Pagrindiniai LIST tikslai:

  • pažinti visuomenę, jos kismą ir atskirų jos grupių lūkesčius;
  • sukurti platformą nuosekliai stebėti visuomenės nuotaikas ir nuomones;
  • gerinti sąlygas politikos formuotojams priimti duomenimis grįstus viešojo valdymo sprendimus;
  • matuoti ilgalaikių nutarimų bei strategijų įgyvendinimo poveikį;
  • skatinti bendradarbiavimą tarp skirtingų viešojo valdymo bei mokslo institucijų ir įstaigų.

2022 m. pradėta LIST planavimo fazė ir parengiamieji darbai.

Tyrimą įgyvendina Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA), bendradarbiaudamas su socialinių ir politikos mokslų ekspertais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija bei kitomis valstybės institucijomis.