Aštuoniose Europos valstybėse – tarp jų ir Lietuvoje – buvo atliktas  bandomasis „Eurograduate“ tyrimas. Europos Komisijos (EK) inicijuotu tyrimu pirmą kartą gauti tokios apimties, palyginami duomenys apie Europos aukštųjų mokyklų absolventus.

Tyrimo metu nagrinėti klausimai apie absolventų integraciją darbo rinkoje, užimtumo situaciją, įgūdžius, mobilumą, sveikatą ir pilietinį aktyvumą. Tyrimą Lietuvoje įgyvendino Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA).

„Lietuva tapo viena iš kelių šalių, kurioms buvo suteikta galimybė įgyvendinti bandomąjį „Eurograduate“ tyrimą. Todėl vieni pirmųjų Europoje turime galimybę įvertinti mūsų aukštųjų mokyklų absolventų situaciją kitų šalių kontekste. Džiaugiamės, kad STRATA tapo viena iš kelių organizacijų Europoje, kurios galėjo tiesiogiai prisidėti prie tyrimo, suteikiančio galimybę kur kas platesniu žvilgsniu pažvelgti į absolventų situaciją Europoje, tobulinimo“, – sako STRATA politikos analitikas Martynas Kriaučiūnas.

Bandomajame „Eurograduate“ tyrime kartu su Lietuva dalyvavo Vokietija, Graikija, Kroatija, Malta, Norvegija, Austrija ir Čekija. Tyrimo metu viso apklausta 16000 bakalauro ir magistro studijų absolventų, baigusių studijas prieš penkerius (2013 m. laida) arba vienerius (2017 m. laida) metus. Lietuvoje vykdytoje apklausoje dalyvavo 1800 aukštųjų mokyklų absolventų.

M. Kriaučiūno teigimu, palyginamų duomenų apie absolventų padėtį skirtingose Europos šalyse praktiškai neturime. „Tad šis tyrimas ne tik suteikia įdomių įžvalgų apie absolventų padėtį skirtingose Europos šalyse, bet ir atveria galimybes kalbėti apie tokio pobūdžio tyrimus, atliekamus visos Europos mastu“, – sako STRATA politikos analitikas.

EK išplatintame pranešime nurodoma, kad ši studija yra ypač svarbi siekiant giliau suprasti sąsają tarp švietimo ir darbo rinkos, taip pat siekiant užtikrinti kokybiškų ir aktualių įgūdžių suteikimą studentams visoje Europoje. „Absolventų stebėsena skirtingomis formomis yra vykdoma daugelyje Europos šalių. Šis tyrimas žymi naujo etapo pradžią – bandymą nupiešti visos Europos absolventų paveikslą“, – skelbia Europos Komisija.