Sausio 11 d. LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto virtualaus posėdžio metu pristatytos preliminarios Lietuvos įgūdžių strategijos rekomendacijos. Įgūdžių strategiją rengia šalies institucijos, bendradarbiaudamos su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO). Projektą koordinuoja Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA).

Posėdyje dalyvavusius viceministrus, Seimo narius, kitus suinteresuotuosius sveikino STRATA vadovas dr. Giedrius Viliūnas ir Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas prof. Artūras Žukauskas. EBPO Lietuvos įgūdžių strategijos projektą ir rekomendacijas, skirtas šalies įgūdžių sistemos stiprinimui, posėdyje pristatė EBPO Įgūdžių centro politikos analitikas, Lietuvos įgūdžių strategijos projekto vadovas Ben Game. Pristatymo medžiagą galima rasti paspaudus šią nuorodą

Rengiant nacionalinę įgūdžių strategiją su pasaulinio lygio ekspertų pagalba vertinami pagrindiniai šalies įgūdžių sistemos iššūkiai, o gautas įžvalgas bus siekiama panaudoti darniai švietimo, užimtumo bei darbo rinkos mokymo sistemos kaitai. Lietuvos įgūdžių strategija bus koncentruojama į keturias sritis: jaunų žmonių įgūdžių ugdymą darbui ir gyvenimui, suaugusiųjų įmonių įsitraukimą į mokymąsi, geresnį įgūdžių panaudojimą darbo vietoje ir efektyvesnį įgūdžių sistemos valdymą.

Nacionalinės įgūdžių strategijos projekto rezultatus ir galutines rekomendacijas visuomenei numatoma pristatyti š. m. pavasarį.

Daugiau informacijos apie Nacionalinę įgūdžių strategiją galima rasti paspaudus šią nuorodą.