Vyriausybė pritarė Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ rengimo koncepcijai. Koncepcija numato, kaip ir kokiais etapais bus rengiamas Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ projektas.

Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ projektas bus suderintas su dabar ypač svarbia Nacionalinio saugumo strategija. Strategija „Lietuva 2050“ nustatys valstybės pažangos viziją ir jai įgyvendinti skirtas valstybės vystymosi kryptis bei siekiamus poveikio rodiklius, atspindinčius socialinės, ekonominės ir aplinkos būklės pokyčius.

Strategija kuriama vadovaujantis Strateginio valdymo įstatymu ir Strateginio valdymo metodika, kurie įpareigoja Valstybės pažangos strategiją rengti naujausiais prognozavimo metodais ir ateities vertinimo principu. Numatoma valstybės pažangos strategijos įgyvendinimo trukmė – daugiau kaip dvidešimt metų – nuo 2024 iki 2050 metų.

Kurti Valstybės pažangos strategiją skatina ir per COVID-19 pandemiją išryškėjusios sparčios skaitmeninės transformacijos tendencijos verslo, valdymo, švietimo ir kitose gyvenimo srityse, globalūs geopolitiniai iššūkiai, nepakankamas dėmesys klimato kaitos pokyčiams, tarptautinių organizacijų, tokių kaip Jungtinių Tautų Organizacija (JTO), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), Eurpos Sąjungos ir kitų, keliami prioritetai bei ilgalaikiai įpareigojimai iki 2050 metų savo narėms.

Šios priežastys verčia permąstyti ir įvertinti Lietuvai įtaką darančius globalius pokyčius, pasinaudoti žiniomis, informacija ir moksliniais tyrimais numatant Lietuvos ateities bei galimybių įvairovę, kurią galėtų kurti jos piliečiai.

Strategijos „Lietuva 2050“ projekto rengimą sudarys parengiamasis etapas, aplinkos analizė, viešosios konsultacijos su ekspertais, suinteresuotomis šalimis ir visuomene, valstybės ateities scenarijų, veiksmų planų parengimas, strategijos plano sukūrimas. Pateikti projektą Seimui numatoma iki 2023 metų kovo 10 dienos.

Valstybės pažangos strategiją „Lietuva 2050“ rengia Vyriausybės kanceliarija, bendradarbiaudama su Seimo Ateities komitetu, Vyriausybės strateginės analizės centru (STRATA) ir Vilniaus universitetu.