Seimo kanceliarijoje pradedamas mokymų apie numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimą ciklas. Pirmieji mokymai vyks kovo 4–5 dienomis. Juose dalyvaus apie 30 Seimo komitetų biurų ir komisijų patarėjų. Mokymus organizuoja Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA).

Poveikio vertinimas – svarbi teisėkūros proceso dalis, nuo kurios didele dalimi priklauso įstatymų ir kitų teisės aktų kokybė. Atliekant poveikio vertinimą, analizuojamos galimos sprendimo alternatyvos. Tinkamai atlikti poveikio vertinimai leidžia sprendimų priėmėjams pasirinkti tinkamiausią sprendimo alternatyvą, užkertant kelią nepageidaujamoms pasekmėms.

„Yra sutariama dėl poveikio vertinimo svarbos ir naudos. Tačiau Lietuvos poveikio vertinimo sistemoje dar yra trūkumų. Vertinant iš žinių ir gebėjimų pusės, STRATA atlikta poreikio analizė parodė, kad valstybės tarnautojams, susiduriantiems su poveikio vertinimu, stinga informacijos, kaip tiksliai atlikti poveikio vertinimą. Beveik 60 proc. respondentų teigė, kad poveikio vertinimo reikalavimai kokybei yra neaiškūs. Klausiant, kaip būtų galima patobulinti poveikio vertinimo atlikimo procesą, daugiausiai dėmesio susilaukė tokios priemonės, kaip praktinių mokymų organizavimas ir galimybės konsultuotis, dalytis gerąja patirtimi“, – poreikio analizės rezultatais dalinasi Rūta Komskienė, STRATA politikos analitikė.

Siekiant atliepti valstybės tarnautojų išskirtus poreikius, STRATA organizuoja numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo mokymus. Seimo kanceliarijoje organizuojamų mokymų dalyviai bus supažindinti su įrodymais grįsto valdymo situacija Lietuvoje, poveikio vertinimo vaidmeniu ir nauda teisėkūros procese, poveikio vertinimo praktikomis Airijoje, Australijoje, Škotijoje, JAV ir kitur. Taip pat daug dėmesio bus skiriama pagrindiniams poveikio vertinimo etapams ir reikalavimams. Mokymus ves STRATA vyriausiasis politikos analitikas Saulius Kolyta ir Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius Ramūnas Vilpišauskas.

Poveikio vertinimo mokymus STRATA organizuoja ir Vyriausybės bei ministerijų tarnautojams. Jiems skirta mokymų programa platesnė – apima ne tik poveikio vertinimo įvadą, bet ir analitinių metodų taikymo klausimus. R. Komskienės teigimu, šie poveikio vertinimo mokymai – tai tik dalis visų STRATA veiklų įrodymais grįsto valdymo stiprinimo procese. Kartu STRATA teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą valstybės tarnautojams, atliekantiems poveikio vertinimą, atlieka srities tyrimus, yra parengusi metodologinį poveikio vertinimo rinkinį. Šios STRATA veiklos finansuojamos iš projekto „Įrodymais grįsto valdymo kompetencijų centro įkūrimas“ (Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0025) Europos socialinio fondo lėšų.