STRATOS vyr. politikos analitiko Justino Mickaus, vieno iš Lietuva 2050 strategijos rengėjų, interviu apžvelgiant Lietuvos vystymosi ekonomiką ir laukiančius iššūkius: gyventojų senėjimą, socialinės nelygybės ir atskirties problemas bei žaliąją transformaciją

„Kalbant apie ilgalaikę šalies ekonomikos raidą, galvojame apie du esminius klausimus. Viena vertus, kaip Lietuva gali adaptuoti savo vertės kūrimo ir augimo modelį tam, kad įsitvirtintume globalios vertės grandinėse, neliktume žemesnėse jų grandyse? Tai atliepia gerai pažįstamas diskusijas apie vidutinių pajamų spąstų pavojų ir ekonominio proveržio poreikį. Kita vertus, mums itin svarbu, kad šis ekonominis proveržis būtų tvarus – tvarus ekologiškai, socialiai, politiškai ir finansiškai. Šiuo atžvilgiu daugiausia dėmesio skiriame trims platiems iššūkiams: Lietuvos visuomenės senėjimui, socialinės nelygybės ir atskirties problemoms bei žaliajai transformacijai”.

Pilnas „Verslo žinių” straipsnis čia