Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA) parengė mokytojų darbo užmokesčio apžvalgą, kuria siekiama nustatyti faktinius mokytojų darbo užmokesčio pokyčius, įgyvendinus etatinio darbo užmokesčio sistemos pertvarką 2018-2019 m.

Siekiant įvertinti pokyčius šalies bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo ir profesinio mokymo įstaigose dirbančių mokytojų darbo užmokestyje, apžvalgoje lyginami 2017 m. rugsėjo ir 2019 m. rugsėjo mėn. duomenys.

Apžvalgoje dėmesys skiriamas mokytojų darbo užmokesčio pokyčiams, atsižvelgiant į mokymo įstaigos tipą, savivaldybę, kurioje veikia mokymo įstaiga bei vietovės tipą. Bendrojo ugdymo mokytojų darbo užmokestis analizuojamas pagal skirtingas mokytojų pareigybes, amžių, kvalifikacines kategorijas, mokomus dalykus ir kitus aspektus. Apžvalgoje taip pat nagrinėjami bendrojo ugdymo mokytojų darbo krūvio pokyčiai.

Apžvalga atliekama kaip tęstinis darbas, papildantis 2018 m. lapkričio 13 d. atliktą „Pirminę etatinio apmokėjimo poveikio apžvalgą“.