Šiandien, lapkričio 4 d., Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) direktorius dr. Giedrius Viliūnas ir Seimo kancleris dr. Modestas Gelbūda pasirašė susitarimą dėl analitinių paslaugų teikimo Seimo kanceliarijai.

Susitarime įtvirtinti šių institucijų bendradarbiavimo principai analitinės veiklos srityse, numatyta tyrimų, pirmiausia giluminių ir turinčių strateginę reikšmę, atlikimo tvarka, aptarti tyrimų metodai, gautų rezultatų pristatymo formos.

Tikimasi, kad šis tarpinstitucinio bendradarbiavimo susitarimas leis sutelkti bei sustiprinti analitinių išteklių potencialą pradiniuose viešosios politikos formavimo etapuose ir padės užtikrinti Seimo priimamų, ekspertize ir įrodymais grįstų sprendimų kokybę.

Seimo kanclerio Modesto Gelbūdos teigimu, „susitarimas turėtų sukurti prielaidas Seime atsirandančių ir priimamų sprendimų strategiškumui, o tai ir yra svarbiausias siekis politikoje – sukurti ilgalaikes valstybės raidos perspektyvas“.

„Mūsų centras yra ekspertinė institucija, jau turinti įdirbį taikant strateginio mąstymo metodus, ir šiomis kompetencijomis galime prisidėti prie darnios šalies plėtros dirbant prioritetinėse Seimo srityse“, – teigė STRATA direktorius Giedrius Viliūnas.