Pirmosiose viešosios politikos inovacijų laboratorijos „Policy Lab“ kūrybinėse dirbtuvėse kartu su moksleiviais bus ieškoma inovatyvių būdų gerinti jaunimo psichologinę gerovę. Kūrybinėmis dirbtuvėmis pradedamas pirmasis praėjusiais metais Vyriausybės strateginės analizės centre (STRATA) pradėtos kurti viešosios politikos inovacijų laboratorijos projektas.

Viešosios politikos inovacijų laboratorijos „Policy Lab“ kartu su partneriais įgyvendinamas projektas yra skirtas psichikos sveikatos paslaugų teikimo grandinės tobulinimui. STRATA vyr. politikos analitikė ir elgesio mokslo ekspertė dr. Dalia Bagdžiūnaitė nurodo, kad projekto metu didelis dėmesys bus skiriamas jaunimo įtraukimui. „Įgyvendinant šį projektą ypatingas dėmesys bus skiriamas jaunimo – psichikos sveikatos paslaugų gavėjų – nuomonei apie psichikos sveikatos paslaugų kūrimo ir teikimo sistemos iššūkius bei naujus būdus juos spręsti“, – pažymi D. Bagdžiūnaitė, kuruojanti „Policy Lab“ veiklą. Glaudus bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis, formuojant viešosios politikos sprendimus, empatija, holistinis požiūris, sprendžiant problemas, ir eksperimentavimas su naujomis idėjomis yra esminiai „Policy Lab“ veiklos principai.

Politikos analitikės, atsakingos už strateginio dizaino principų diegimą, Dovilės Gaižauskienės teigimu, kūrybinėse dirbtuvėse, kuriose pasitelkiami dalyvaujamojo dizaino principai, siekiama įgyti gilesnį paslaugų vartotojų – jaunimo – poreikių supratimą. „Tai leidžia pasiūlyti kūrybiškas esamų iššūkių sprendimo kryptis bei idėjas, kurios galėtų būti panaudotos, siekiant efektyvesnio viešosios politikos įgyvendinimo“, – sako D. Gaižauskienė.

Pirmoji projekto kūrybinė sesija bus įgyvendinama Lietuvos moksleivių sąjungos organizuojamo forumo metu. Sesijoje dalyvaus apie 150 moksleivių. Dirbtuvėse, naudojant interaktyvius diskusijos ir dizaino metodus, bus siekiama susipažinti su jaunimo požiūriu į mokyklos kontekstą, jo įtaka psichologinei jaunuolių gerovei, gerosiomis praktikomis bei iššūkiais, teikiant psichikos sveikatos paslaugas. Kartu su jaunimu bus generuojami nauji pasiūlymai jų gerinimui ar alternatyvoms.

Vyriausybės strateginės analizės centre veikianti laboratorija pirmąjį projektą vykdo su Pasaulio banko „Biurokratijos laboratorija“ bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos, Švietimo, mokslo ir sporto bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijomis. Projekto metu bus atliktas jaunimo psichikos sveikatos paslaugų kūrimo ir teikimo grandinės vertinimo tyrimas bei pasiūlytos netradicinės problemų sprendimų kryptys.

Su STRATA viešosios politikos inovacijų laboratorijos „Policy Lab“ veikla, funkcijomis bei principais galite susipažinti paspaudus šią nuorodą.