Pirmuosiuose Lietuvoje projektų valdymo apdovanojimuose inovatyvių viešosios politikos iššūkių sprendimų paieškos erdvė „PolicyLAB“ buvo pripažinta vienu iš 4 geriausių projektų viešajame sektoriuje 2019 m. Apdovanojimus surengė tarptautinės projektų valdymo organizacijos „Project Management Institute“ (PMI) Lietuvos skyrius.

„PolicyLAB“ yra siekiama padėti politikos formuotojams spręsti kompleksines viešosios politikos problemas, pasiūlant įrankius, kurie leistų didinti teisinio reguliavimo efektyvumą arba galėtų jį pakeisti nereguliacinėmis priemonėmis. Įgyvendinant „PolicyLAB“ projektą tikimasi modernizuoti viešosios politikos formavimo praktikas taikant netradicinius ir inovatyvius sprendimų paieškos būdus, ypatingą dėmesį skiriant piliečių bei kitų suinteresuotų šalių, ekspertų įtraukimui.

„PolicyLAB“ projekto koncepciją kūrė programos „Kurk Lietuvai“ dalyvės dr. Dalia Bagdžiūnaitė ir Rūta Komskienė. Projektas yra toliau įgyvendinamas Vyriausybės strateginės analizės centre.