Jau ne pirmus metus stebėdama besikeičiančią globalią situaciją Europos Komisija akcentuoja svarbą stiprinti politikos tyrimų lauką bei skirti dėmesio geresnei tinklaveikai tarp politikos formuotojų ir tyrėjų kurti. Neseniai pasirodžiusioje ataskaitoje pažymimi politinius procesus apsunkinantys veiksniai, tarp kurių yra nestabilios politinės transformacijos, ekonominiai sunkumai, kariniai konfliktai, demokratinių institucijų silpnėjimas ar plintanti dezinformacija. Jungtinio tyrimų centro, veikiančio šalia Europos Komisijos, pristatytoje ataskaitoje akcentuojama, kad vienintelis atsakas į šias tendencijas gali būti didesnis politikos tyrėjų įtraukimas ir ekspertinių žinių taikymas politikos formavimo procesuose.

Mokslinių tyrimų taikymas politikos formavime yra ne vien atsakas į vykstančius globalius procesus, pažeidžiančius politinio lauko tvarumą ir stabilumą. Ataskaitoje pažymima, kad politinio lauko kompleksiškumas gali būti suvaldytas atliekant išsamius tyrimus, apibrėžiant kompleksines sritis ir analizuojant daugiasluoksnius klausimus. Glaudi politikos tyrimų sąveika ir įtrauka į politikos formavimo procesą didina visuomenės pasitikėjimą valdžios institucijomis, taip pat stabdo demokratijos erozijas. Politinių sprendimų priėmimas, grindžiant juos moksliniais įrodymais, prisideda prie sklandesnio viešųjų politikų integravimo ir taikymo, geresnės piliečių adaptacijos šių politinių sprendimų atžvilgiu.

Šiuo metu Europos Komisija pažymi tvaraus politinės ekosistemos lauko kūrimą vis labiau didinant mokslininkų įtraukimą į viešosios politikos sprendimų formavimą. Pažymima, kad ilgalaikis ir stabilus politikos tyrėjų ir sprendimų priėmėjų  bendradarbiavimas atneša naudą ne vien Europos Sąjungos narėms jų nacionaliniu lygmeniu, bet didina ir pačios bendrijos demokratinių procesų efektyvumą bei jos lyderystę globaliu mastu.

Išsamiau su ataskaita anglų kalba galima susipažinti čia.