Kovo 1 dieną įsigalioja nauja Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) struktūra. Šis žingsnis pilnai įgalina organizaciją siekti naujoje strategijoje apibrėžtos STRATA misijos – kurti pamatus patikimiems ir įžvalgiems viešosios politikos sprendimams.

„Turime labai aiškią paskatą keistis – imame veikti pagal naują strateginį režimą, pagal kurį įsipareigojame įgalinti Vyriausybę priimti labiau informuotus ir kokybiškesnius sprendimus. Ši naujai suformuluota organizacijos paskirtis reikalauja STRATA ekspertinių kompetencijų lauko išplėtimo ir aiškiau apibrėžia organizacijos vaidmenį viešojo valdymo sistemoje. Tai lemia ir mūsų veiklos procesų, ir struktūros pertvarkymą“, – sako STRATA direktorius Giedrius Viliūnas.

Nauja STRATA struktūra veiks pagal matricinės ir projektinės organizacijos principus. Organizacijos veiklą įgyvendins Paslaugų, Tyrėjų, Projektų valdymo, Techninės paramos, Žmogiškųjų išteklių, Finansų ir administravimo grupės. Tokia struktūra leis įgyvendinant tiriamąsias veiklas aiškiau atskirti analitines ir vadybines funkcijas. Tikimasi, kad tai padės maksimaliai atskleisti kiekvieno darbuotojo talentus ir įgalins organizaciją veikti efektyviau bei inovatyviau.

„Iš daugiau sektorinio (švietimo, mokslo, inovacijų, užimtumo ir kt.) sričių analitikos centro į visiškai funkcionalaus Vyriausybės strateginės analizės centro režimą, telkiantį daugelyje viešosios politikos sričių pritaikomas kompetencijas, pereiname nuosekliai. Organizacijos pertvarkos pagrindus padėjo dar praeita Vyriausybė. Naujosios Vyriausybės programoje itin didelis dėmesys skiriamas viešosios politikos kokybės gerinimui, politikos formavimo proceso įtraukumui ir pagrįstumui įrodymais. STRATA padės įgyvendinti šias Vyriausybės programos nuostatas ne tik tiesiogiai kurdama bei telkdama įrodymus, bet ir padėdama įgalinti bei tobulinti visą viešojo valdymo sistemą“, – pažymi STRATA direktorius.

Nauja STRATA struktūra, atsižvelgus į organizacijos steigėjo teises vykdančios LR Vyriausybės kanceliarijos nuomonę, yra patvirtinta STRATA valdybos.