Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA) pradeda paskutinį šiais metais numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo mokymų valstybės tarnautojams ciklą. Mokymai planuojami spalio 6, 7, 14 ir 15 dienomis.

Poveikio vertinimas – svarbi teisėkūros proceso dalis, nuo kurios didele dalimi priklauso įstatymų ir kitų teisės aktų kokybė. Atliekant poveikio vertinimą, analizuojamos galimos sprendimo alternatyvos. Tinkamai atlikti poveikio vertinimai leidžia sprendimų priėmėjams pasirinkti tinkamiausią sprendimo alternatyvą, užkertant kelią nepageidaujamoms pasekmėms.

Visgi anksčiau STRATA atlikta poreikio analizė parodė, kad valstybės tarnautojams, susiduriantiems su poveikio vertinimu, stinga informacijos, kaip tiksliai atlikti poveikio vertinimą. Beveik 60 proc. respondentų teigė, kad poveikio vertinimo reikalavimai kokybei yra neaiškūs.

Siekiant atliepti valstybės tarnautojų išskirtus poreikius, STRATA jau metus organizuoja numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo mokymus. Mokymų programą sudaro dvi dalys: įvadas į poveikio vertinimą ir analitiniai metodai. Pirmoje dalyje mokymų dalyviai susipažįsta su poveikio vertinimo nauda ir vaidmeniu teisėkūros procese, ankstesnėmis Lietuvos ir kitų valstybių patirtimis, pagrindiniais poveikio vertinimo etapais. Antroje dalyje dalyviai sužino, kokia informacija ir duomenys yra reikalingi, vertinant poveikį, kur juos rasti, kaip įvertinti jų patikimumą, kaip analizuoti sąnaudas, naudas ir veiksmingumą bei kaip elgtis, kai poveikio negalima išmatuoti pinigine išraiška.

Mokymus veda konsultavimo įmonės „Allio Rodrigo Consulting“ Šveicarijoje įkūrėjas ir vadovas Lorenzo Allio, Centrinės projektų valdymo agentūros ekspertas Linas Jasiukevičius, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius Ramūnas Vilpišauskas ir to paties instituto lektorius Vainius Bartasevičius, STRATA vyriausiasis politikos analitikas Saulius Kolyta ir STRATA Policy Lab: dizaino ir elgsenos tyrimų pogrupio vadovė Dalia Bagdžiūnaitė.

Mokymai finansuojami iš projekto „Įrodymais grįsto valdymo kompetencijų centro įkūrimas“ (Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0025) Europos socialinio fondo lėšų.