MicrosoftTeams image 1Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), bendradarbiaudama su Vyriausybės strateginės analizės centru (STRATA), Vyriausybės kanceliarija, Švietimo, mokslo ir sporto, Socialinės apsaugos ir darbo, Ekonomikos ir inovacijų ministerijomis, įgyvendino Lietuvos įgūdžių strategijos projektą. Birželio 11 d. pristatyti projekto rezultatai ir galutinės rekomendacijos Lietuvai.

Lietuvos įgūdžių strategijos nuotolinio pristatymo dalyvius pasveikino Vyriausybės kanclerė Giedrė Balčytytė. Kanclerė padėkojo EBPO ekspertams už laiku pateiktus pasiūlymus ir rekomendacijas, kurios yra svarbus dokumentas Lietuvai. Anot jos, pandemija nesutrukdė Lietuvos ekonomikos plėtros, todėl šiuo metu didžiausias tikslas – didelės pridėtinės vertės ekonomika. EBPO Lietuvos įgūdžių strategija labai aiškiai parodo, kur slypi mūsų trūkumai bei tolesnės galimybės, kai kalbama apie perėjimą prie kitokios ekonomikos. Šis vertinimas pasitarnaus ateityje vertinant ir įgyvendinant užimtumo planus. Pasidžiaugta, kad vertinime dėmesys vis labiau atkreipiamas ne į kietuosius, bet į minkštuosius įgūdžius, tokius kaip adaptyvumas, atsparumas, – tai itin svarbi kryptis. „Mūsų šalies istorija, greita transformacija parodo, kad šie įgūdžiai slypi giliai mūsų DNR ir mes turime galimybę toliau juos plėtoti“, – sakė G. Balčytytė.

Vyriausybės atstovė siūlė žvelgti į kontekstą sistemiškai, o ne kalbėti vien tiktai apie vieną sektorių ar ministeriją. „Vyriausybė ne tik turi atliepti ateities įgūdžių poreikius, bet kartu, nustatydama veiklos prioritetus, formuoti tų ateities įgūdžių paklausą. Pavyzdžiui, jei sakome, kad skaitmenizavimas ar žalieji viešieji pirkimai yra mums svarbios valstybės kryptys, mes signalizuojame rinkai, kokių įgūdžių prireiks ateityje“, – pabrėžė G. Balčytytė.

Andrew Bell, EBPO Įgūdžių centro vadovas, vadovavęs projekto komandai, pažymėjo, kad Lietuva turi unikalią galimybę: „Pasinaudodami priemonėmis, kurios nukreiptos į įgūdžių stiprinimą, galite kurti Lietuvos ateitį“.

A. Bell padėkojo visiems ne tik dalyvavusiems pristatymo renginyje, bet ir įsitraukusiems į projektą ankstesniuose etapuose. Įgyvendinant įgūdžių strategijos projektą buvo sutelkti ministerijų ir agentūrų, savivaldybių, švietimo paslaugų teikėjų, darbdavių, darbuotojų, tyrėjų ir kitų sektorių atstovai. „Strategija nėra susijusi vien tiktai su ataskaitos parengimu. Čia yra būtina veikti. Tam reikės telkti įvairiausių susijusių institucijų bei kitų veikėjų pastangas. Siekiant pagerinti žmonių įgūdžius, būtina stiprinti bendradarbiavimą įgūdžių srityje. Tikiu, kad ši ataskaita padės Lietuvai žengti pirmyn prie drąsaus strategijos įgyvendinimo žingsnio“, – apibendrino A. Bell.

Siekiant įvertinti Lietuvos įgūdžių sistemos būklę, gilintasi į keturias Lietuvai svarbias prioritetines sritis: jaunų žmonių įgūdžių ugdymą karjerai ir gyvenimui, suaugusiųjų ir įmonių įsitraukimą į mokymąsi, efektyvesnį įgūdžių panaudojimą darbo vietose ir įgūdžių sistemos valdymą. Šiose prioritetinėse srityse EBPO atliko išsamią diagnostinę studiją ir pateikė beveik 60 rekomendacijų, kaip tobulinti Lietuvos įgūdžių sistemą. Visa studija prieinama čia.