Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) parengtoje apžvalgoje pateikiamas lapkričio mėnesio Lietuvos ekonomikos pulsas. Apžvalgoje nagrinėjamas gyventojų užimtumas ir padėtis darbo rinkoje, verslo aktyvumas, valstybės biudžetas, paskolos ir investicijos, tarptautinė aplinka ir finansų rinkos bei visuomenės saugumas ir aplinkosauga.

Pastebima, kad spalio mėnesio pabaigoje pradėtas stebėti apdraustųjų skaičiaus mažėjimas tęsėsi ir lapkričio mėnesį. Per lapkričio mėn. apdraustųjų sumažėjo 2 tūkst. arba 0,1 procento. Sparčiai augo registruotų bedarbių skaičius – 21,2 tūkst. (8,4 proc.)

Praėjusį mėnesį mažėjo užimtumas, naujų darbuotojų paklausa ir atlyginimų augimo tempas daugelyje labiausiai nukentėjusių sektorių. Apdraustųjų skaičius lapkritį daugiau nei 5 proc., traukėsi apgyvendinimo veiklos ir maitinimo ir gėrimų teikimo veiklos sektoriuose. Oro transporto sektoriuje ir toliau išlieka didžiausias metinis apdraustųjų skaičiaus sumažėjimas (56 proc.). Sparčiausiai trečią mėnesį iš eilės augo baldų gamybos sektorius, mėnesio pabaigoje užimtumas jame pasiekė praėjusių metų.

Lapkričio mėnesį padidėjo įmonių, per artimiausius tris mėnesius prognozuojančių paklausos mažėjimą, dalis. Per pastarąjį mėnesį labiausiai paklausos susitraukimą prognozuojančių įmonių dalis augo pramonės sektoriuje. Lyginant su kovo mėn., prognozuojančių, kad paklausa mažės, dalis labiausiai išaugo statybų bei pramonės sektoriuose.

Lapkričio mėnesio PVM surinkimas nukrito iki 90 proc. užsibrėžto biudžeto surinkimo rodiklio, o GPM siekė 97 proc. nustatyto lapkričio mėnesio surinkimo plano.

Daugiau informacijos apie pagrindinių ekonominių ir socialinių rodiklių padėtį lapkričio mėn. skaitykite paspaudus šią nuorodą.