Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA) pristato tyrimą „Mokymasis visą gyvenimą: įpročiai, patrauklumas, barjerai, naudos suvokimas“. Atliekant šį tyrimą buvo siekiama atskleisti gyventojų požiūrį į mokymąsi visą gyvenimą, visapusiškai apibūdinti jų mokymosi patirtį ir įvertinti atvirumą mokymuisi. Šio tyrimo pagrindas – reprezentatyvi 15-75 metų Lietuvos gyventojų apklausa.

Tarptautiniame kontekste Lietuva išsiskiria santykinai mažu gyventojų dalyvavimu mokymosi visą gyvenimą veiklose, o besimokančių gyventojų dalies augimo tempas yra laikomas nepakankamu šalies strateginiuose dokumentuose užsibrėžtiems tikslams pasiekti. Visgi tyrimai, kuriais siekiama nustatyti gyventojų mokymosi poreikius ir motyvus yra vykdomi fragmentiškai. Paprastai mokymosi visą gyvenimą problematika nagrinėjama apsiribojant suaugusiųjų (25-64 m. amžiaus) mokymosi patirtimi, o jaunesni ir vyresni šalies gyventojai paliekami tokių tyrimų paraštėse.

Aktualių tyrimų stygius riboja galimybes visapusiškai suvokti gyventojų požiūrį mokymąsi visą gyvenimą, apibūdinti jų patirtį bei įvertinti atvirumą mokymuisi. Menkas gilesnio gyventojų požiūrio į mokymąsi visą gyvenimą pažinimas galėtų būti laikomas viena iš priežasčių, ribojančių aktualių mokymosi galimybių ir veiksmingų skatinimo mokytis priemonių kūrimą.

Gyventojų apklausos duomenys atskleidžia, kad mokymosi visą gyvenimą kultūra silpna, o nuolatinis mokymasis kol kas nėra tapęs visuomenės norma. Nors dominuoja teigiamas požiūris į suaugusiųjų mokymą(si), tačiau taip pat didelė dalis gyventojų (apie 30 proc.) nebūtų linkę mokytis net ir turėdami visas tam tinkamas sąlygas ir galimybes. Tyrimo ataskaitoje pateikiamos gyventojų apklausos rezultatais paremtos rekomendacijos politikos priemonėms, skirtoms geresniam darbdavių potencialo išnaudojimui stiprinant mokymosi kultūrą, visuomenės požiūrio į mokymąsi visą gyvenimą keitimui, alternatyvioms mokymosi galimybėms ir gyventojų informuotumo apie didinimui.

Su tyrimo ataskaita bei rekomendacijomis galima susipažinti paspaudus šią nuorodą.

STRATA taip pat skelbia atvirus gyventojų apklausos duomenis. Šie duomenys gali būti naudojami analizuojant mokymosi visą gyvenimą problematiką kitais aktualiais pjūviais. Atvirų duomenų paketas pateikiamas paspaudus šią nuorodą.