Kalbant apie klimato kaitą, KTU 2018 m. atliktos reprezentatyvios Lietuvos gyventojų apklausos rezultatai rodo, kad lietuviai (94,5 proc.) yra įsitikinę, kad klimato kaita vyksta, tačiau didelio susirūpinimo šia problema nėra. Žmonės nesijaučia patys galintys reikšmingai prisidėti prie kovos su klimato kaita, tik maždaug ketvirtadalio gyventojų aplinkoje žmonės imasi asmeninių veiksmų. Kitos apklausos rodo, kad lietuviai veiksmų stabdant klimato kaitą tikisi daugiau iš verslo ir nevyriausybinių organizacijų nei iš valdžios. Pastaruoju lygmeniu esame parengę ambicingus planus, kaip įgyvendinsime savo įsipareigojimus kovoje su klimato kaita, tačiau reikia suprasti, kad Lietuvos (kaip ir visos Europos Sąjungos (ES) įsipareigojimas tapti klimatui neutralia šalimi iki 2050 m. pareikalaus esminės ekonominės ir socialinės transformacijos.

Plačiau „Verslo žinių” publikacijoje.