Sausio 22 d. vykusiame Seimo Ateities komiteto nuotoliniame posėdyje apžvelgta Lietuvos strateginio planavimo būklė. Posėdžio metu Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) direktorius Giedrius Viliūnas pristatė organizacijos veiklą strateginio valdymo lauke.

LR Strateginio valdymo įstatyme numatyta, kad STRATA atlieka aplinkos analizę, rengiant Valstybės pažangos strategiją ir Nacionalinį pažangos planą. Taip pat kartu su Finansų ministerija atlieka Nacionalinio pažangos plano įgyvendinimo stebėseną bei tarpinius ir galutinį vertinimą.

Kalbėdamas apie strateginio valdymo būklę Lietuvoje STRATA vadovas pastebėjo, kad šalyje stinga metodiško ir disciplinuoto mąstymo apie ateitį. „Europos Sąjungos institucijose yra siekiama, kad ateities įžvalgos būtų ne tik kuriamos bei ir taptų integralia politikos ciklo dalimi ir pagrindu priimti sprendimus. Toks požiūris leidžia ne tik stiprinti atsparumą galimoms ateities grėsmėms, bet ir, pasirenkant atitinkamas priemones, kurti pageidaujamą ateities scenarijų“, – Seimo Ateities komiteto posėdyje sakė STRATA direktorius Giedrius Viliūnas.

STRATA vadovas pastebi, kad Lietuvoje toks požiūris tik formuojasi, todėl mato reikšmingą STRATA vaidmenį šalies strateginio valdymo sistemoje integruojant strateginio mąstymo apie ateitį metodus – horizonto skenavimą, scenarijų konstravimą, vizijų kūrimą ir kitus.

Strateginio valdymo įstatyme numatoma, kad iki 2022 m. birželio 1 d. Vyriausybė pateikia Seimui tvirtinti Valstybės pažangos strategiją „Lietuva 2050“. STRATA rengia Valstybės pažangos strategijos rengimo koncepciją ir įgyvendins aplinkos analizę, vertindama didžiąsias pasaulio raidos tendencijas.