Skelbiama kandidatų į nepriklausomus Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) Valdybos narius atranka. Valdyba yra kolegialus valdymo organas, kuris teikia pasiūlymus dėl STRATA veiklos strategijos bei veiklos plano, tvirtina Centro struktūrą, teikia pasiūlymą dėl Centro vadovo užduočių sąrašo ir atlieka kitas funkcijas, numatytas įstatuose.

Centro Valdybą sudarys 7 nariai, mažiausiai 4 iš jų – nepriklausomi kandidatai. Valdybos narius skiria Centro dalininkas – LR Vyriausybės kanceliarija. Centro Valdyba yra renkama 4 metų kadencijai.

Kandidatai į nepriklausomus Valdybos narius turi atitikti bent vieną iš šių specialiųjų reikalavimų:

  • turėti kompetenciją viešosios politikos mokslinių tyrimų srityje;
  • turėti kompetenciją viešosios politikos formavimo ir įgyvendinimo srityse;
  • turėti kompetenciją finansų (finansų valdymo, finansų analizės) srityje;
  • turėti kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityse;
  • turėti kompetenciją organizacijų pokyčių valdymo srityje;
  • turėti kompetenciją makroekonominės analizės srityje;
  • turėti kompetenciją veiklos srityse, kuriose veikia Centras.

Taip pat kandidatams yra keliami bendrieji ir nepriklausomumo reikalavimai.

Kandidatai į STRATA Valdybą dokumentus turi pateikti per 20 kalendorinių dienų nuo šio skelbimo apie atranką paskelbimo, t. y. iki 2020 m. sausio 30 d.

Platesnė informacija apie Centro Valdybos narių atranką yra pateikiama https://strata.gov.lt/lt/apie-mus/apie/valdyba  paspaudus šią nuorodą. Kontaktinis asmuo informacijai Laura Stračinskienė, direktoriaus pavaduotoja,  el. p.